Cit-egration er en forkortelse for det engelske navnet på prosjektet Sustainable diverse cities: Innovation in Integration. På norsk heter prosjektet Bærekraftige mangfoldige byer: innovasjon i integrering.
Prosjektet forsker på hva som skal til for at møter mellom mennesker oppstår og hva som skal til for å utvikle rettferdige byer der alle kan delta og være med å påvirke beslutninger, uavhengig av etnisk bakgrunn. Vi spør også hvilken rolle kunst, kultur og frivillige organisasjoner har i dette.

Gå til nettside

Meld deg på nyhetsbrev

Vær den første til å motta nyheter om arrangementer, nye initiativer, gode historier og programmet.