Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er ansvarlig for administrasjonen av Erasmus+: Aktiv Ungdom, ungdomsdelen av Erasmus+, i Norge.

Erasmus+: Aktiv Ungdomstøtter prosjekter med ungdom (13-30 år) og de som jobber med ungdom.

Vi har fått støtte av Erasmus+: Aktiv Ungdom til Ung kulturytring 2021!

Gå til nettside

Meld deg på nyhetsbrev

Vær den første til å motta nyheter om arrangementer, nye initiativer, gode historier og programmet.