Kulturtanken ble etablert i 2016, med utvidet mandat fra tidligere Rikskonsertene, for å ivareta det nasjonale ansvaret for Den kulturelle skolesekken (DKS). Kulturtanken er underlagt Kulturdepartementet, som i arbeidet med DKS samarbeider med Kunnskapsdepartementet.

Kulturtanken forvalter de statlige midlene til DKS-ordningen, og skal bidra til å styrke og utvikle ordningen i samarbeid med DKS-administrasjonene i fylkene.

Kulturtanken skal i tillegg bidra i arbeidet med barne- og ungdomskultur, og bedre mulighetene for barn og unges deltakelse i kulturlivet.

Gå til nettside

Meld deg på nyhetsbrev

Vær den første til å motta nyheter om arrangementer, nye initiativer, gode historier og programmet.