Gjennom utstillinger, konferanser, debatter, utflukter, publikasjoner og andre formater skal Oslo arkitekturtriennale utfordre arkitekturfagfeltet og få publikum til å reflektere over hva som er en god by. Triennalen skal også inspirere lokale, nordiske og internasjonale debatter rundt arkitektur og byutvikling.

Oslo arkitekturtriennale er en kunnskapstriennale – vi skal vise frem, men også finne ut: Gjennom treårssyklusen skal triennalen utvinne innsikt og kunnskap med relevans for fagfeltet også etter hver triennaleperiode.

Oslo arkitekturtriennales viktigste målgrupper er byens befolkning; beslutningstakere innen politikk, næringsliv og forskning; fagmiljøer innen blant annet arkitektur, bygg, eiendom, miljø og forskning og internasjonale gjester.

Gå til nettside

Meld deg på nyhetsbrev

Vær den første til å motta nyheter om arrangementer, nye initiativer, gode historier og programmet.