Demonstrasjon mot Myanmar-regimet. Foto: Yi L. Phyo.

Kulturminister Anette Trettebergstuen og FNs spesialrapportør for kulturelle rettigheter Alexandra Xanthaki vil være til stede når rapporten The State of Artistic Freedom 2023 fremlegges på Kulturytrings åpningsdag mandag 19. juni. Rapporten avdekker et økende press på kunstnerisk ytringsfrihet verden over.

Kulturytring arrangeres i Drammen 19. til 21. juni 2023 i samarbeid med Drammen kommune og Viken fylkeskommune. Festivalen som er både en debattfestival, en kunnskapsarena og en kunst- og kulturfestival, og ble arrangert for første gang i 2021.  

På åpningsdagen overleveres rapporten The State of Artistic Freedom 2023 til kulturminister Anette Trettebergstuen. FNs spesialrapportør Alexandra Xanthaki vil også være til stede, sammen med leder av familie- og kulturkomiteen, Grunde Almeland (V). Xanthaki er jussprofessor ved Brunel-universitetet i London og ekspert på kulturelle rettigheter.  

Det er den uavhengige organisasjonen Freemuse som står bak rapporten som overvåker og dokumenterer brudd på kunstnerisk frihet internasjonalt. Rapporten for 2023 setter fokus på viktige hendelser i 10 land gjennom 2022 som et uttrykk for viktige trender verden over om det økende presset og angrepene på kunstnerisk ytringsfrihet. Den anerkjente rapporten fra V-Dem Institute 2022 som kom i mars viser blant annet at over 70% av verdens befolkning nå lever i autoritære regimer og diktaturer, og at trenden er økende. 

Det verste året

Sverre Pedersen, styreleder i Freemuse

– Den sterke veksten i autoritære regimer vi har sett det siste 10-året med harde angrep på menneskerettigheter generelt og kunstnerisk ytringsfrihet spesielt, gjør 2022 til det verste året vi har sett i Freemuse 25-årige historie med å overvåke og dokumentere brudd på kunstnerisk ytringsfrihet, sier styreleder i Freemuse, Sverre Pedersen. 

For Iran viser The State of Artistic Freedom 2023 at 2022 ble sterkt preget av presteregimets grove angrep på ytringsfrihet generelt og kunstnerisk ytringsfrihet spesielt. Mer enn 100 kunstnere ble fengslet, de fleste ble torturert. Syv har blitt ilagt dødsdom. Rapporten viser også at antallet forfulgte, sensurerte og truede kunstnere i Russland økte i 2022. 

- Gjennom det siste 10-året har mange kunstnere i Russland blitt straffet for å kaste lys over sensitive spørsmål som LHBTQ+-personers rettigheter og mange har blitt stemplet som «ekstremister» for kritikk av Putin-regimet. Etter invasjon av Ukraina har kunstnere som har uttrykt antikrigs holdninger i Russland blitt arrestert, truet og tvunget til å flykte fra Russland, sier Sverre Pedersen. 

Monica Larsson, generalsekretær i NOKU. Foto: Elfi Leinan.

- Vi er stolte over å få være arena for presentasjonen av The State of Artistic Freedom 2023, selv om det er en nedslående rapport vi vil få presentert, sier Monica Larsson, generalsekretær i Norsk Kulturforum (NOKU) og initiativtaker til Kulturytring.  

- Å sette fokus på vilkårene for kunstneriske ytringsfrihet nasjonalt og internasjonalt er i kjernen for det Kulturytring er til for, sier Larsson. 

Rapporten The State of Artistic Freedom 2023 fremlegges på Kulturytring i Drammen mandag 19. juni.  

Om Freemuse | www.freemuse.org

Freemuse er en uavhengig internasjonal organisasjon som jobber for kunstneres ytringsfrihet. Organisasjonen har rådgivende status overfor FN og UNESCO, har sitt hovedkontor i Danmark og avdelinger i syv land, inkludert i Norge. 

Om Kulturytring | www.kulturytring.no  

  • Kulturytring er Norges største arena for kunst- og kulturpolitikk.  
  • Arrangeres i Drammen 19. – 21. juni 2023, i samarbeid med Drammen kommune og Viken fylkeskommune. 
  • Festivalen er både en debattfestival, en kunnskapsarena og en kunst- og kulturfestival. 
  • Tre dager fylt med 100 faglige programposter og 50 kunst- og kulturarrangementer fra 140 arrangører. 
  • Initiativtaker er Norsk Kulturforum (NOKU). 

Om Norsk Kulturforum (NOKU) | www.noku.no  

  • Norsk kulturforum (NOKU) er interesse- og kompetanseorganisasjonen for kultursektoren i kommuner og fylkeskommuner over hele landet. 
  • NOKU skal styrke den faglige kompetansen, og fremme kunst- og kulturliv som vesentlige bidragsytere til samfunnsutvikling og menneskers livskvalitet.  

Mer informasjon, bilder og kontakt 

Generalsekretær Monica Larsson, Norsk Kulturforum, 97022420, monica.larsson@noku.no  
Programsjef Kulturytring, Kaia Brænne, 90958268, kaia@noku.no  

Presseansvarlig Anne Berentsen, Kulturmeglerne, 99524438, anne.berentsen@kulturmeglerne.no  

Bilder kan lastes ned her: https://www.kulturytring.no/presserom/  

Meld deg på nyhetsbrev

Vær den første til å motta nyheter om arrangementer, nye initiativer, gode historier og programmet.