Foto: Hana Sukman, Norske kulturhus

Lokalpolitikere fra hele landet deltar i den store ordførerdebatten og den reviderte kulturloven granskes i sømmene. Kulturytring samler norsk kulturliv, toppolitikere og lokale politikere for å sette kultur på dagsorden i valgkampen.

Kulturytring er Norges største nasjonale arena for kulturpolitikk, og finner sted i Drammen 19. til 21. juni. Festivalen arrangeres i samarbeid med Drammen kommune og Viken fylkeskommune, og er både en debattfestival, en kunnskapsarena og en kunst- og kulturfestival.

Nå er det klart at mer enn 45 norske politikere deltar på Kulturytring, med navn som Anette Trettebergstuen (AP), Grunde Almeland (V), Tage Pettersen (H), Åslaug Sem Jacobsen (SP), Silje Hjemdal (FrP) og Torgeir Knag Fylkesnes (SV) på blokka. Ordførerkandidater fra hele landet møtes til den store ordførerdebatten og den reviderte kulturloven bygger seg opp til å bli et av de største temaene for lokalt kulturliv på Kulturytring.

Lokalpolitikere fra hele landet møtes til ordførerdebatten

Ordførerkandidater fra hele landet stiller til kulturpolitisk duell og debatt i den store ordførerdebatten som går av stabelen tirsdag 20. juni. Å løfte opp lokalpolitikken under Kulturytring har vært et viktig mål i festivalplanleggingen, forteller Monica Larsson, generalsekretær i Norsk kulturforum:

Monica Larsson, generalsekretær i NOKU. Foto: Elfi Leinan.

– På Kulturytring skal kunst- og kulturpolitikk settes på agendaen med flere enn 160 programposter og en rekke debatter. Vi skal sparke i gang valgkampen og utfordre norske politikere på deres visjoner for kulturlivet de neste fire årene. En lignende kulturpolitisk mønstring har aldri være arrangert i Norge før, sier Larsson. – Vi gleder oss veldig!

I første del av debatten møtes Oslo-kandidatene Rina Mariann Hansen (AP), Omar Samy Gamal (SV) og Anne Lindboe (H) til duell under temaet «Oslo, Norges kulturhovedstad: Hva skal skje de neste fire årene?»

I den påfølgende paneldebatten «Norske kulturkommuner: hva er valgløftene på kultur neste fire år?» kommer ordførere og ordførerkandidater fra Bodø, Skien, Kongsberg, Hamar, Bærum, Ålesund, Vinje og Røros. Til sist møtes ordførerkandidatene i Drammen kommune til duell på hjemmebane.

Debatt om den reviderte kulturloven på Kulturytring

Den reviderte kulturloven ble sendt på høring denne våren, og inneholder blant annet forslag om større krav til kommunal og fylkeskommunal planlegging på kulturfeltet og en lovfesting av det såkalte armlengdes avstand-prinsippet. I Norsk kulturforums debatt «Den reviderte kulturloven er her – hva nå?» kommer kulturminister Anette Trettebergstuen (AP), Kristin Ørmen Johnsen (H), Margrethe Harr (SP) og Emma Lind (V) for å diskutere veien videre for kulturloven.

Den reviderte kulturloven granskes også av Arrangørforum i «Framtidens kulturpolitikk», hvor Emma Lind (V), Torstein Tvedt Solberg (AP), Tage Pettersen (H), Åslaug Sem Jacobsen (SP) og Kathy Lie (SV) møtes til debatt.

Statssekretærer debatterer folkehelse og ny leselyststrategi

Statssekretær i Helse og omsorgsdepartementet, Ole Henrik Krat Bjørkholt (AP), deltar i arrangementet «Kulturen bidrar til bedre livskvalitet – friskere og gladere eldre gir økt handlingsrom i helsebudsjettet» i regi av CREMAH (Norges Musikkhøgskole) og Viken fylkeskommune. De setter søkelys på forskningsresultater og gode eksempler på hvordan kultur kan bidra til å oppfylle nasjonale helsepolitiske mål. Mange av problemstillingene er belyst i den nye folkehelsemeldingen NOU 2023:4 Tid for handling.

Regjeringen er i gang med en ny leselyststrategi som skal lanseres i 2024. Den skal være et samarbeid mellom Kultur- og likestillingsdepartementet og Kunnskapsdepartementet, og målet er å skape en kultur for lesing hos barn, unge og voksne. 12 litteraturorganisasjoner med Foreningen !les i spissen inviterer til samtale mellom ungdom og politikere under Kulturytring: Hvilke spørsmål og forslag har elevene selv til en ny leselyststrategi? Under Kulturytring Drammen møter de Statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Kjetil Vevle (AP, og saksordfører for Bokloven, Torstein Tvedt Solberg, til samtale.

Kultureksport, oppvekstreformen og dataspillstrategi

Hva skal til for at kultureksporten skal øke med 50% innen 2030? Grunde Almeland (V), Tage Pettersen (H), Åslaug Sem Jacobsen (SP) og Torgeir Knag Fylkesnes (SV) deltar på paneldebatten «Hele Norge eksporterer, og hva med kulturen?», arrangert av kultureksport-organisasjonene i Norwegian Arts Abroad. Debatten blir moderert av tidligere NRK-kulturkommentator Agnes Moxnes.

Oslo-ordfører Marianne Borgen (SV) stiller i panelet under arrangementet «Våre barn» om oppvekstreformen og bibliotekenes rolle og fremtid i bydelene.

Hvordan mottas de nye strategiene for dataspill og regional filmsatsing? I «Dataspillstrategien: En kamp om ordet» møtes Odin Adelsten Bohmann (AP) og Grunde Almeland (V) til debatt om den nye dataspillstrategien, som skal styrke norsk dataspillbransje. Her må politikerne, på oppdrag fra Hyperion, UKM og Ungdom og Fritid, vise seg som de beste gamerne for å vinne taletid og få det siste ordet. Til debatten «Ny regional filmsatsing» kommer Torstein Tvedt Solberg (AP) og Tage Pettersen (H) for å snakke om den nye regionale filmpolitikken som skal presenteres i oktober: Blir dette et krafttak for regional filmproduksjon?

Bekreftede politikere til Kulturytring:

Stortingspolitikere/nasjonale: Anette Trettebergstuen (kulturminister AP),  Statssekretær Odin Adelsten Aunan Bohmann (AP), Grunde Almeland (V),  Emma Lind (V), Cathrin Janøy (MDG), Ole Henrik Krat Bjørkholt (statssekretær HOD AP), Torstein Tvedt Solberg (AP), Masud Gharahkhani (AP), Åse Kristin Ask Bakke (AP), Kjetil Vevle (Statssekretær Kunnskapsdepartementet), Tage Pettersen (H), Kristin Ørmen Johnsen (H), Mehmet Kaan Inan (H), Åslaug Sem Jacobsen (SP), Margrethe Haarr (SP), Kathy Lie (SV), Torgeir Knag Fylkesnes (SV), Silje Hjemdal (FrP),  Øystein Mathisen (utdanningskomiteen, AP), Marit Knutsdatter Strand (SP, Utdanningskomiteen), Hildegunn Marie Tønnesen Seip (MDG) med fler.

Lokalpolitikere:  Tonje Kristensen, Fylkesråd for kultur og mangfold, Viken (AP), Inge Solli, Ordfører Nittedal kommune (V), Bjørgulv Vinje Borgundvaag (H), Kamzy Gunaratnam (AP), Amalie Gunnufsen, Bystyrerepresentant Kristiansand (H), Mira Svartnes Thorsen (MDG Kristiansand), Sølvi Brandt Bestvold, Drammen AP, Jørgen Vik, ordfører i Lillestrøm kommune, Hedda Foss Five (ordfører Skien), Gudbrand Kvaal (ordfører Aurskog-Høland), Herman Ekle Lund (Ordførerkandidat Drammen, Venstre), Kjell Arne Hermansen (ordførerkandidat Drammen Høyre), Rina Mariann Hansen (ordførerkandidat Oslo AP), Omar Samy Gamal (ordførerkandidat Oslo SV), Anne Lindboe (ordførerkandidat Oslo Høyre), Marianne Borger (Ordfører i Oslo, SV) Ann-Kristin Moldjord (ordførerkandidat Bodø AP), Lisbeth Hammer Krog (ordførerkandidat Bærum Høyre), Odin Adelsten Aunan Bohmann (ordførerkandidat Skien AP), Kari Anne Sand (ordfører Kongsberg SP), Anne Berit Støyva Emblem (ordførerkandidat Ålesund AP), Einar Busterud (ordfører Hamar By- og bygdelista), Jon Rikard Kleven (ordfører Vinje SP), Isak V. Busch (ordfører Røros AP), Bente Estil (medlem av Trøndelag Fylkesting AP) med fler.

Om Kulturytring | www.kulturytring.no

  • Kulturytring er Norges største arena for kunst- og kulturpolitikk.
  • Arrangeres i Drammen 19. – 21. juni 2023, i samarbeid med Drammen kommune og Viken fylkeskommune.
  • Festivalen er både en debattfestival, en kunnskapsarena og en kunst- og kulturfestival.
  • Tre dager fylt med 100 faglige programposter og 50 kunst- og kulturarrangementer fra 140 arrangører.
  • Initiativtaker er Norsk Kulturforum (NOKU).

Om Norsk Kulturforum (NOKU) | www.noku.no

  • Norsk kulturforum (NOKU) er interesse- og kompetanseorganisasjonen for kultursektoren i kommuner og fylkeskommuner over hele landet.
  • NOKU skal styrke den faglige kompetansen, og fremme kunst- og kulturliv som vesentlige bidragsytere til samfunnsutvikling og menneskers livskvalitet.

Mer informasjon, bilder og kontakt
Generalsekretær Monica Larsson, Norsk Kulturforum, 97022420, monica.larsson@noku.no
Programsjef Kulturytring, Kaia Brænne, 90958268, kaia@noku.no

Presseansvarlig Anne Berentsen, Kulturmeglerne, 99524438, anne.berentsen@kulturmeglerne.no

Bilder kan lastes ned her: https://www.kulturytring.no/presserom/

Meld deg på nyhetsbrev

Vær den første til å motta nyheter om arrangementer, nye initiativer, gode historier og programmet.