Ung Kulturtyring – tiltak for handling!

Ung Kulturytring er en dag for utforsking av kulturpolitikk for barn og unge, og programmet er nå lansert. Medvirkning og representasjon er viktig for utvikling av god politikk, og i den ferske barne- og ungdomskulturmeldingen er dette en rød tråd.

En lettlest versjon av meldingen kan leses her.

Rian Adam Sadiq og Joy Munyeshyaka er representanter fra Drammens ungdomsråd, og leder an som konferansierer gjennom Ung Kulturytring.

På Ung Kulturytring skal ungdommene lage en tiltaksplan for å følge opp barne- og ungdomskulturmeldingen. Tiltaksplanen skal så legges frem for politikerne i den avsluttende politiske debatten med blant andre kulturminister Abid Q. Raja (V), før den oppsummeres og sendes til regjeringen, Stortinget, fylkeskommuner og kommuner.

Ung kulturytring er støttet av og arrangeres i samarbeid med Bergesenstiftelsen, Det europeiske Wergelandsenteret, Erasmus+: Aktiv Ungdom, KS Kommunesektorens organisasjon, Norsk kulturskoleråd, Kulturrådet og Kulturtanken.

Praktisk gjennomføring

Ung Kulturytring samler ungdom rundt omkring i hele landet, gjennom en kombinasjon av fysiske møter og digital tilstedeværelse.
Ung Kulturytring arrangeres fysisk for deltakere fra Drammen. For deltakende ungdomsråd fra hele landet, oppfordrer vi kommunen til å arrangere lokale samlinger, og at rådet deltar over nett, som en samlet gruppe.

Vi vil sende ut en deltakerpakke til alle påmeldte, med informasjon om gjennomføringen og opplegget. Det er mulig for både ungdomsråd og enkeltpersoner mellom 13-21 år å melde seg på. Bruk skjemaene nederst på siden.

Alle som deltar gjennom dagen, vil også få tilgang på Youthpass-verktøy i forkant av arrangementet og deltakerbevis i etterkant. Youthpass er et Erasmus+-program i form av et læringsverktøy som beskriver aktivitetene dere har vært med på. Det er også en attest som er en fin dokumentasjon å ha når man skal søke jobb og i mange andre sammenhenger. Alle deltakere vil få en invitasjon på e-post før programstart slik at dere kan reflektere over egen læring i løpet av, og etter deltagelsen, ved hjelp av noen oppsatte læringsmål. Dere vil få veiledning til å beskrive egen læring i løpet av de dagene dere deltar. 

Vi gleder oss til å se dere til et landsdekkende politikk- og demokrativerksted den 21. juni 2021.

Deltakelse

Deltakelse på Ung Kulturytring er gratis. Påmeldingsfristen var 11. juni, men ønsker dere å delta, send en e-post til guro@noku.no

Meld deg på nyhetsbrev

Vær den første til å motta nyheter om arrangementer, nye initiativer, gode historier og programmet.