Ung kulturytring er en ny arena for barne- og ungdomskulturpolitikk som arrangeres som en del av Kulturytring Drammen. Målsettingen er å løfte ungdommers stemmer frem som en viktig faktor i samfunnet og i vår offentlige diskurs. Vi inviterer derfor ungdomsrådene i Viken, og tilreisende ungdomsråd fra andre steder i landet til å delta på Ung Kulturytring under Kulturytring Drammen den 21. juni.  

Norge skal i 2021 få sin egen barne- og ungdomskulturmelding. Ung kulturytring vil være viktig i implementeringen av denne meldingen, gjennom å løfte og synliggjøre feltet og de unges involvering og medvirkning. Premisset er at det er de unge selv som skal føre an i diskusjonen, og at de gjennom aktiv medvirkning kan ytre seg med sine synspunkter, ønsker og krav. 

For Ung kulturytring er et mål å etablere en økt forståelse for ungdoms ønsker om kulturpolitikk og påvirkning blant voksne politikere og ansatte i forvaltningen, kultursektoren og kunstnere. De unges stemmer er viktig i utviklingen av politikk på alle sektorområder for den unge målgruppa. Et forventet resultat av prosjektet er at voksne, profesjonelle politikere og administratorer i større grad lytter til de unges mangfoldige stemmer og uttrykk og læres opp i og får større forståelse for medvirkning i politiske prosesser. Når ungdommen selv får medvirke gjennom åpne, demokratiske aspekter, skapes bedre politikk for målgruppen.  

Ung kulturytring er støttet av Bergesenstiftelsen, Erasmus+: Aktiv Ungdom og Kulturrådet!

Meld deg på nyhetsbrev

Vær den første til å motta nyheter om arrangementer, nye initiativer, gode historier og programmet.