Ung kulturytring er en ny arena for barne- og ungdomskulturpolitikk som arrangeres som en del av Kulturytring Drammen. Målsettingen er å løfte ungdommers stemmer frem som en viktig faktor i samfunnet og i vår offentlige diskurs. Vi inviterer derfor ungdomsrådene i Viken, og tilreisende ungdomsråd fra andre steder i landet til å delta på Ung Kulturytring under Kulturytring Drammen den 21. juni.  

Norge skal i 2021 få sin egen barne- og ungdomskulturmelding. Ung kulturytring vil være viktig i implementeringen av denne meldingen, gjennom å løfte og synliggjøre feltet og de unges involvering og medvirkning. Premisset er at det er de unge selv som skal føre an i diskusjonen, og at de gjennom aktiv medvirkning kan ytre seg med sine synspunkter, ønsker og krav. 

For Ung kulturytring er et mål å etablere en økt forståelse for ungdoms ønsker om kulturpolitikk og påvirkning blant voksne politikere og ansatte i forvaltningen, kultursektoren og kunstnere. De unges stemmer er viktig i utviklingen av politikk på alle sektorområder for den unge målgruppa. Et forventet resultat av prosjektet er at voksne, profesjonelle politikere og administratorer i større grad lytter til de unges mangfoldige stemmer og uttrykk og læres opp i og får større forståelse for medvirkning i politiske prosesser. Når ungdommen selv får medvirke gjennom åpne, demokratiske aspekter, skapes bedre politikk for målgruppen.  

Se informasjonsmøte om Ung Kulturytring her:

Ung kulturytring er støttet av Bergesenstiftelsen, Erasmus+: Aktiv Ungdom og Kulturrådet!

Bruk skjemaet under for å melde på ungdomsrådet. Endelig frist er ikke satt ennå, vi oppdaterer siden fortløpende.

Påmelding Ung Kulturytring

    Vi prioriterer fysisk deltakelse for ungdomsråd fra Viken, og tar en løpende prioritering av kapasitet på den fysiske arenaen.

Meld deg på nyhetsbrev

Vær den første til å motta nyheter om arrangementer, nye initiativer, gode historier og programmet.