Bør skoleverket få definere innholdet i Den kulturelle skolesekken?

  • mandag 19. juni
  • 13:45 – 14:45
  • Drammen Kulturhus

Arrangør: Kunstnernettverket

Den kulturelle skolesekken (DKS) har som formål å tilby barn og unge kunst og kultur av høy kvalitet. Da DKS ble innført som nasjonal ordning i 2001, var det på samme tid som norske elevers resultater på de første PISA-testene skapte stor politisk bekymring. Disse testresultatene la grunnlag for skolereformer der såkalte «grunnleggende ferdigheter» ble tillagt større vekt. Samtidig er de praktiske og estetiske fagene i skolen i en utsatt stilling både hva gjelder timetall og lærerkompetanse.

I april 2023 leverte Oxford Research en utredning om DKS og Kulturtanken til Kultur- og likestillingsdepartementet. 

Utredningen beskriver hvordan DKS opererer både i et kulturpolitisk felt og i et utdanningspolitisk felt. Begge handler om å ramme inn, utvikle og danne menneskelige opplevelser, erfaringer og virksomheter, samtidig som verdier som sosial utjevning og demokratisering er vesentlige. DKS handler ikke bare om samarbeid og samstyring mellom de to sektorene, men også om et møte mellom ulike virkelighetsforståelser og logikker. 

I hvilken grad er tilpasning til læreplanverket en trussel mot kunstens autonomi og prinsippet om armlengdes avstand? Vi tar debatten om utredningens funn og anbefalinger og hvordan DKS bør utvikles fremover.

Panelet: 

Elisabet Sørfjorddal Hauge, Prosjektleder i Oxford Research 
Kyrre Bjørkås, Fagansvarlig for visuell kunst i Kulturtanken
Hans Martin Austestad, Musiker, lærer og styremedlem i Creo
Brynjulf Jung Tjønn, Forfatter og leder i Den norske forfatterforening

Moderator: Elisabeth O. Sjaastad, forbundsleder i Norsk filmforbund

Kunstnernettverket samler 19 landsomfattende organisasjoner som representerer skapende og utøvende kunstnere i Norge. Samlet har disse forbundene over 30 000 medlemmer.

Bildet er fra Kunstnernettverkets debatt i Arendal i 2022. Foto: Frank Michalsen, NOPA. 

Meld deg på nyhetsbrev

Vær den første til å motta nyheter om arrangementer, nye initiativer, gode historier og programmet.