UNG Kulturytring er et prosjekt som er koordinert og igangsatt av NOKU. Vårt mål er å løfte unge stemmer under Kulturytring og gi kulturspørsmål for ungdom plass på hovedprogrammet.


Vi har utviklet programmet til UNG Kulturytring sammen med ungdom og samarbeidspartnere som er eksperter på ungdomskultur og medvirkningsprosesser. Unge delegater (13-25 år) fra hele landet har blitt invitert til gratis deltakelse på Kulturytring. Det er egne programposter og opplegg for ungdom, samtidig som det er fri tilgang på alle arrangementer på festivalen. UNG Kulturytring består av alt fra kunstneriske- og politiske verksteder og panelsamtaler, til kulturelle arrangementer som konserter og forestillinger.

Prosjektet UNG Kulturytring skal sørge for:

  • At flere programposter på Kulturytring er initiert av unge
  • At unge stemmer høres under Kulturytring
  • At unge delegater fra hele Norge får delta barrierefritt under Kulturytring

Er du interessert i å delta som delegat, melde på din ungdomsforening eller ditt ungdomsråd, og rakk ikke søknadsfristen 1. mai? Ta kontakt med vår ungdomskoordinator Shawkat Jafari på jafari@noku.no!

Samarbeidspartnere for UNG Kulturytring er:
Kulturtanken, Brageteatret, Kulturskolerådet, Viken Ung Kultur, DEMO Drammen, Kunst i Skolen, UKM, Drammensbiblioteket, KS- Kommunesektorens organisasjon, The European Wergeland Centre, Ungdom og Fritid, Buskerudmuseet, Drammen Ungdomsråd, Bufdir m.fl.

Meld deg på nyhetsbrev

Vær den første til å motta nyheter om arrangementer, nye initiativer, gode historier og programmet.