UNG Kulturytring er et prosjekt som er koordinert og igangsatt av NOKU med mål om å løfte unge stemmer under Kulturytring.

I disse dager arbeides det frem programposter og innspill til Kulturytrings festivalarena for ungdommenes eget program på Kulturytring. Dette gjør vi sammen med ungdom og samarbeidspartnere som er eksperter på ungdomskultur og medvirkningsprosesser. Unge delegater fra hele landet inviteres til gratis deltakelse på Kulturytring, med tilgang til alt arrangement. Samtidig utvikles eget program og festivallogistikk spesifikt for unge delegater. Programmet består av alt fra kunstneriske- og politiske verksteder, faglige samlinger, paneldebatter og samtaler, til kulturelle arrangementer som konserter og forestillinger.

Prosjektet UNG Kulturytring skal sørge for:

  • At flere programposter på Kulturytring er initiert av unge
  • At unge stemmer høres under Kulturytring
  • At unge delegater fra hele Norge får delta barrierefritt under Kulturytring

Hvis du vil delta som delegat, melde på din ungdomsforening, ditt ungdomsråd, eller deg selv: fyll ut skjemaet her!

Samarbeidspartnere for UNG Kulturytring er:
Kulturtanken, Brageteatret, Kulturskolerådet, Viken Ung Kultur, DEMO Drammen, Kunst i Skolen, UKM, Drammensbiblioteket, KS- Kommunesektorens organisasjon, The European Wergeland Centre, Ungdom og Fritid, Buskerudmuseet, Drammen Ungdomsråd, Bufdir m.fl.

Meld deg på nyhetsbrev

Vær den første til å motta nyheter om arrangementer, nye initiativer, gode historier og programmet.