Bygningsvern eller styrt forfall?

  • tirsdag 20. juni
  • 12:30 – 13:30
  • Bærekraftscenen

Arrangør: Drammens Museum, Norges museumsforbund og Buskerudmuseet

En kulturpolitisk paneldebatt under Kulturytring 2023 med:

– Stortingsrepresentantene Åslaug Sem Jacobsen (SP) og Tage Pettersen (H) fra Familie- og kulturkomiteen
– Anders Wengen, Venstrepolitiker, kommunestyret i Drammen.
– Christian Hintze Holm – Avdelingsdirektør for kulturarv i Viken Fylkeskommune
– Hulda Brastad Bernhardt – Direktør på Museene i Akershus

Paneldebatten ledes av journalist Kim Holtan.

En kulturpolitisk paneldebatt med sentrale personer fra Stortingets familie- og kulturkomite, museumssektoren og fylkeskommunene. Tema til debatt er hvordan musene skal innfri sitt samfunnsoppdrag med å sikre og bevare kulturhistoriske bygninger. Hvem har ansvaret for bygningsarven på museene? Hvordan vil kulturpolitikere arbeide for å realisere satsingen på bygningsvern i Museumsmeldingen og å jobbe frem egnede ordninger til vedlikehold av bygg på museene, og hvilken rolle vil fylkeskommunen ta i dette arbeidet?

Arrangementet er et samarbeid mellom Norges museumsforbund, Drammens Museum og Buskerudmuseet

Foto: Drammens Museum

Meld deg på nyhetsbrev

Vær den første til å motta nyheter om arrangementer, nye initiativer, gode historier og programmet.