Chat bots, kunstig intelligens, litteratur og kunst – hvor skal dette ende?

  • mandag 19. juni
  • 12:00 – 13:00
  • Biblioteket 2. etg

Arrangør: Drammensbiblioteket

Gratis arrangement, åpent for alle.

Bruken av kunstig intelligens (AI) i kunstverdenen har vært en kilde til mye debatt og kontrovers. På den ene siden har det ført til spennende nye muligheter for å utforske kreativitet og estetikk, men på den andre siden kan det også føre til en overfladisk og mekanisk tilnærming til kunst.
 
En av de største bekymringene med AI i kunst er at teknologien kan føre til en ensretting av kunstnerisk uttrykk. Det kan føre til at det kunstverket som genereres blir basert på forhåndsprogrammerte algoritmer og ikke på kunstnerens egne ideer og visjon. Dette kan føre til en reduksjon av mangfoldet i kunstverdenen, og i verste fall en slags standardisering av kunstnerisk uttrykk.
 
En annen bekymring er at bruk av AI kan føre til at kunstnerisk utvikling og innovasjon blir bremset. Hvis kunstneren stoler for mye på teknologien og dens forhåndsprogrammerte algoritmer, kan det føre til at de ikke utforsker nye ideer og eksperimenterer med forskjellige teknikker og materialer.
 
Vi samler et dyktig panel med ulik bakgrunn og kompetanse på AI og kunstneriske uttrykk til å diskutere dette høyst aktuelle temaet.

Disse deltar i debatten:

Eirik Solheim (samtaleleder)
Solheim jobber som teknologirådgiver og journalist i NRKbeta. Han har lang erfaring med arbeid i medie- og teknologibransjen. Han er også hyppig brukt som teknologikommentator på radio og TV. Solheim er utdannet medieingeniør fra Universitetet i Stavanger.

Thure Erik Lund
Lund er en norsk forfatter. Hans sterkt eksperimentelle prosa bærer blant annet preg av hans naturvitenskapelige interesser. Romanen Tanger (1992) innbrakte ham Tarjei Vesaas’ debutantpris. Som forfatter har han blant annet vært opptatt av transhumanisme og hvordan språket blir påvirket av teknologien.

Morten Goodwin
Goodwin er professor i kunstig intelligens ved Universitetet i Agder, professor 2 ved OsloMet, medgründer og CTO i AIVEO, sjefforsker i AI:hub, nestleder ved Senter for kunstig intelligensforskning, og en av Norges fremste eksperter om kunstig intelligens.

Ole Martin Moen
Moen er en norsk fagfilosof. Han er ansatt som professor i etikk ved Oslomet – storbyuniversitetet. Moen har deltatt i samfunnsdebatten om temaer som prostitusjon, aktiv dødshjelp, dyrevelferd, skole, monogami og transhumanisme. Han har også vært politisk aktiv.

Illustrasjon til AI/Chat-debatt: «Leiv Eriksson møter Godzilla», Parodi/remix av Christian Krohgs «Leiv Eiriksson oppdager Amerika», laget med hjelp av AI-programmet DALLE-E-2.

#Al #litteratur #transhumanisme 

 

Meld deg på nyhetsbrev

Vær den første til å motta nyheter om arrangementer, nye initiativer, gode historier og programmet.