De gode hjelperne – frivilligheten i museum

  • onsdag 23. juni
  • 09:00 – 10:15
  • Scene i vannspeilet
Se opptak

Arrangeres av:

Arrangør:
Kulturvernforbundet
Hvordan fungerer samhandlingen mellom frivillige og museene?

Kulturvernforbundet arrangerer en panelsamtale hvor vi fokuserer på en del av frivilligheten som ofte er litt usynlig, men som bidrar til masse kunnskap og engasjement om vår historie og kulturarv.

Over det ganske land jobber frivillige med små og store oppgaver i samarbeid med museene.

Velkommen til en panelsamtale om viktigheten og samfunnsnytten av dette frivillige arbeidet. Med et panel bestående av representanter fra museum, venneforening og frivilligheten vil vi vise frem noen gode eksempler og drøfte ulike problemstillinger. I tillegg har vi med noen politikere for å diskutere hvordan man kan stimulere til økt aktivitet og bedre rammene for samhandlingen mellom det frivillige kulturvernet og museumssektoren.
Medvirkende:
Hege Hauge Tofte, direktør Østfoldmuseene
Svend Strand, styreleder Lillehammer museums venner
Henrik Backer, frivillig koordinator ved Krøderbanen, Buskerudmuseet
Christine Frønsdal, Frivillighetskoordinator ved Bymuseet i Bergen
Tobias Landås Hangeland, RØDT Viken
Åslaug Sem Jacobsen (SP), Familie- og kulturkomiteen, Stortinget

Panelet ledes av Toril Skjetne, generalsekretær i Kulturvernforbundet

 

Kulturvernforbundet

Kulturvernforbundet er en paraplyorganisasjon som jobber for å bedre vilkårene for det frivillige kulturvernet. Vi har 29 medlemsorganisasjoner som til sammen teller rundt 2000 lokallag og over 250 000 medlemmer.

Les mer

Meld deg på nyhetsbrev

Vær den første til å motta nyheter om arrangementer, nye initiativer, gode historier og programmet.