Det er sjeldent å finne ro i en annens kropp

  • onsdag 21. juni
  • 11:00 – 17:00
  • Fossekleiva kultursenter

I vår verden er det lite plass for sykdom og ubehag. Vi preges av en kultur der den sterke, friske kroppen dyrkes frem og sykdom gjemmes bort. Denne utstillingen undersøker det å leve med kroppen, uansett hvordan den føles på innsiden. Med et selvbiografisk utgangspunkt vil publikum her få mulighet til å tre inn i sykdommens epicenter, et sted bestående av lydsensitivitet, synskaos, distanse og en konstant lengsel mot å eksistere i en annens kropp.

Utstillingen er skapt av Katrine Leth som er iscenesetter og performer, i tett samarbeid med scenograf Mari Kamsvaag, musiker og performer Kaja Mærk Egeberg, performer Anders Tougaard, lysdesigner Corentin JPM Leven og lydkunstner Thomas Bergsten.

https://fossekleiva.no/event/sommerutstillingen-2/

Foto: Fossekleiva kultursenter

Meld deg på nyhetsbrev

Vær den første til å motta nyheter om arrangementer, nye initiativer, gode historier og programmet.