En større forskjell enn du aner: Slik får du EU-midler til ditt ungdomsprosjekt

  • tirsdag 20. juni
  • 14:45 – 16:15
  • Multisal 1 Union

Arrangør: Erasmus+ / Bufdir

Deler av arrangementet vil foregå på engelsk

Å bidra til unge menneskers utvikling er en av de viktigste samfunnsoppgavene vi har. Den innsatsen som legges ned i ungdomsarbeid – både frivillig og lønnet – har en direkte innvirkning på mulighetsrommet til hver enkelt ungdom. Gjennom Erasmus+ ungdom bidrar du til at unge mennesker får et springbrett ut i livet, med mulighet for uventede oppdagelser og rom til å utvikle seg på andre måter enn de er vant med fra sitt daglige liv. På samme tid vil også du utvikle deg, profesjonelt og personlig. Erasmus+ ungdom er nemlig en støttespiller i ditt ungdomsarbeid.

Hvordan da? Jo, vi gir midler til lokale, nasjonale eller internasjonale prosjekter for ungdom (13-30 år) og ungdomsarbeidere. I tillegg rommer programmet et stort utvalg av kursmuligheter rundt om i Europa som er åpne for alle som jobber med ungdom.

Så til deg som gjør det – på heltid, deltid eller som frivillig: Møt oss i Drammen, og lær hvordan du kan sikre deg EU-midler til dine prosjekter. Utnytt mulighetene programmet gir til å styrke ditt ungdomsarbeid.

Prosjektene krever en viss innsats, men vi bistår deg med å finne veien til mål. Får du en god idé i dag, blir vi gjerne med deg hele veien til ferdig prosjekt.

Foto: Getty Images

 

Meld deg på nyhetsbrev

Vær den første til å motta nyheter om arrangementer, nye initiativer, gode historier og programmet.