Frihet, demens og dialog på menyen – Vestfoldmuseene byr på praksiser for implementering av museet som demokratisk bærebjelke

  • onsdag 21. juni
  • 11:15 – 12:45
  • Bærekraftscenen

Arrangør: Vestfoldmuseene

Museer og arkivs unike samlinger fungerer som broer mellom fortid og nåtid, og våre institusjoner nyter tillit i befolkningen. Som dialogsinstitusjon inviterer Vestfoldmuseene til aktiv deltagelse.

Gjennom vår formidling åpnes nye perspektiver og vi går videre med ny innsikt. I boka «The value of Museums» 2021, debatterer biologen John Falk museenes rolle i en tid der raske forandringer fører til tap av forankring for oss mennesker. Museer, mener han, bidrar til økt livskvalitet og fremtidstro gjennom sin sammenbindingskraft i det samfunnet de er en del av.

Tilhørigheten gjenopprettes fordi vi reflekterer og forstår sammenhenger. Dette tror vi på i Vestfoldmuseene og deler tre praksiser med fokus på demokrati, medborgerskap og sosial bærekraft.

Gjennom tillit og deltagelse skapes verdifulle fortellinger som bidrar til å bygge sterke individer og robuste samfunn. Norsk kultur er en kultur hvor forankring i demokratiske verdier står helt sentralt. Dette er det viktig å verne om, samtidig som den kulturen er dynamisk og alltid påvirkes av verden rundt oss. Svarer Vestfoldmuseene ut St.meld.23. «Musea i samfunnet», samfunnsoppdraget og forventningene til oss som demokratisk bærebjelke?

Meld deg på nyhetsbrev

Vær den første til å motta nyheter om arrangementer, nye initiativer, gode historier og programmet.