Fritidsklubben: Barn og unges største kulturarena, hva nå?

 • tirsdag 20. juni
 • 16:30 – 17:30
 • Papirbredden Utescene

Arrangør: Ungdom og Fritid

I år fyller fritidsklubbene 70 år, og i den anledning inviterer Ungdom og Fritid til en panelsamtale om fritidsklubbenes betydning for barn og unge.
Her vil vi sette søkelyset på fritidsklubbens rolle som kulturarena gjennom 70 år og hvilken rolle de får fremover.

Med 120.000 brukere i alderen 13–18 år er fritidsklubb den største kulturarenaen for ungdommer. Fritidsklubb og ungdomshus er en av få kulturaktiviteter som brukes av ungdom fra alle samfunnslag. Klubbene bidrar til en mangfoldig og rik barne- og ungdomskultur, og det er nettopp her morgendagens utøvere, publikum og arrangører skapes.

På fritidsklubben skapes kunst og kultur på ungdommenes premisser, med medvirkning som sentral metode. Det har bidratt til at klubbene ofte har vært de første til å fange opp nye populærkulturelle tendenser, som etter hvert har blitt en viktig del av felleskulturen. Men hva er status fremover? Vil fritidsklubbene kunne fylle samme rolle som kulturarena de neste 70 årene? Dette vil deltagere i panelet belyse fra deres ulike perspektiver som ungdom, politikere, kultursjefer, ungdomsarbeidere.

Program:

 • Panelsamtale med ungdom og voksne

Paneldeltakere:

 • Ungdom fra landets fritidsklubber
 • Odin Adelsten Aunan Bohmann – Statssekretær i Kultur- og likestillingsdepartementet og ordførerkandidat i Skien kommune (AP)
 • Henrik Eurenius – Kultursjef i Sarpsborg kommune
 • Thomas Felberg – Musiker, radiomann og TV-programleder med lang fartstid
 • Balita Serge Buhendwa – Ungdomsarbeider på ungdomshuset B7 i Oslo
 • André Ruud – Generalsekretær i Ungdom og Fritid, landsforeningen for fritidsklubber og ungdomshus
 • Ordstyrer: Johanne Prøis Fearnley

Foto: Ungdom og Fritid

Meld deg på nyhetsbrev

Vær den første til å motta nyheter om arrangementer, nye initiativer, gode historier og programmet.