Fritidsklubbenes rolle i barne- og ungdomskulturen

  • mandag 21. juni
  • 12:00 – 13:00
  • Union hovedscenen
Se opptak

Arrangeres av:

Arrangør:

Ungdom og Fritid

I denne debatten spør vi om hvordan sentrale, regionale og lokale myndigheter kan og bør styrke fritidsklubbene – en kulturarena som med medvirkning som metode når et bredt lag av barn og unge.

Siden 1953 har fritidsklubbene tilbudt arenaer hvor barn og ungdom kan utfolde sin kreativitet med brukermedvirkning som metode. Den nye Barne- og ungdomskulturmeldingen legger nettopp medvirkning fra barn og unge som et sentralt element i utvikling av tilbudene til målgruppen. Meldingen har også som mål at alle barn og unge får tilgang til et bredt og mangfoldig kulturtilbud og får mulighet til å selv delta, skape, lære og mestre. Den peker samtidig på at det generelt er slik at barn og unge fra hjem med høy sosioøkonomisk status i større grad deltar på kulturaktiviteter, men at det for Fritidsklubbene er motsatt.

Kulturutredningen 2014 pekte på fritidsklubben som den glemte kulturarenaen, noe den nye Barne- og ungdomskulturmeldingen adresserer:

«I dag er fritidsklubbane like mykje eit kulturpolitisk verkemiddel som eit lågterskel kulturfritidstilbod for ungdom. Dessutan har fritidsklubbane vore og er framleis viktige for utviklinga av dei populærkulturelle uttrykka, og dei fungerer som ein opplæringsarena både i det å stå på, men også bak ein scene. Fritidsklubbane er i tillegg arenaer for utvikling av film, dataspel, e-sport med meir.»

Medvirkende:
Tage Pettersen, Stortingsrepresentant Høyre, Moss
Marian Hussein, 2. kandidat for SV i Oslo til Stortingsvalget
Timo Nicolaisen, ungdomskandidat Viken Venstre til Stortingsvalget, Drammen
Hans Petter de Fine, fylkestingsrepresentant Rødt Viken

Ungdom og Fritid

Ungdom og Fritid – Landsforeningen for fritidsklubber og ungdomshus er en demokratisk barne- og ungdomsorganisasjon for brukere, ansatte og frivillige i kommunalt støttede fritidsklubber, ungdomshus og lignende åpne møteplasser.

Les mer

Meld deg på nyhetsbrev

Vær den første til å motta nyheter om arrangementer, nye initiativer, gode historier og programmet.