Grønt veikart for kunst- og kultursektoren: Hva nå?

  • tirsdag 22. juni
  • 13:00 – 14:00
  • Multisal 2
Se opptak

Arrangør:
Norske kulturhus, Virke kultur og opplevelse, Virke Produsentforeningen, Norske Konsertarrangører og Norsk teater- og orkesterforening
I mars ble Grønt veikart for kunst- og kultursektoren lansert. På Kulturytring Drammen samler vi sektoren og deler erfaringer. Hva kan vi gjøre for at dette blir et relevant verktøy for bransjen?

Det er høy bevissthet og etterspørsel om bærekraftige og grønne tiltak i kulturfeltet. Sektoren ønsker selv å ta eierskap til det grønne skiftet! Derfor har Virke kultur og opplevelse, Virke Produsentforeningen, Norske Konsertarrangører, Norsk teater- og orkesterforening og Norske kulturhus sammen tatt initiativet til å organisere bransjen for å utarbeide et felles «grønt veikart». Vi ønsker å være drivkrefter bak det grønne skiftet for kunst- og kulturfeltet. I mars lanserte vi veikartet, på Kulturytring Drammen samler vi sektoren og deler erfaringer.
Medvirkende:

Tone Østerdal, leder Norske konsertarrangører
Morten Gjelten, direktør i Norsk teater- og orkesterforening
Nina Hodneland, leder Norske kulturhus
Åse Kringstad, leder i Virke Produsentforeningen
Magnus Romslo Schreuder Lindvik, kommunikasjonsrådgiver i Norske kulturhus
Linnéa E. Svensson, prosjektleder Grønt Veikart
Jorunn Larsen, kultursjef i Drammen

Norske kulturhus

Norske kulturhus ble stiftet i 1997 og er kulturhusenes egen interesseorganisasjon. Med 130 medlemmer i ryggen arbeider vi daglig for levende kultur der folk bor – fordi kultur bidrar til bedre levekår og visker ut ulikheter. Vår medlemsbase strekker seg fra Longyearbyen i nord til Lyngdal i sør, og omtrent hver tredje kommune i landet har i dag et kulturhus som er medlem i vårt kulturnettverk.

Les mer

Norsk teater- og orkesterforening

Norsk teater- og orkesterforening (NTO) er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for profesjonelle, offentlig støttede virksomheter innen musikk og scenekunst.

Les mer

Norske konsertarrangører

Norske Konsertarrangører (NKA) er landets interesse- og kompetanseorganisasjon for konsertarrangører og representerer en stadig økende medlemsmasse av over 400 festivaler, klubber, spillesteder, konsertforeninger, studentsamfunn og kulturhus. NKA ble etablert på Blitz i 1982 og vår visjon er Gode konsertopplevelser til alle!

Les mer

Virke kultur og opplevelser og Virke produsentforening

Virke kultur og opplevelser samler bredden av kultursektoren, heriblant museer, kino, scener, kulturnæringen og kulturfrivilligheten, samt opplevelses- og serveringsvirksomhetene. Virke produsentforeningen organiserer og jobber for norske film-, tv- og spillprodusenters kår.

Les mer

Meld deg på nyhetsbrev

Vær den første til å motta nyheter om arrangementer, nye initiativer, gode historier og programmet.