Henrik Syse: Om å ta vare på kulturen: Viktigheten av kultur i krise, forandring og omveltninger

  • onsdag 23. juni
  • 16:15 – 17:15
  • Biblioteket
Se opptak

Arrangeres av:

Arrangør:
Folkeakademiet
Filosof Henrik Syse reflekterer rundt kulturens plass i et moderne, høyteknologisk samfunn i rask forandring, hvem vi er som individer og som samfunn. Kan vi bevare og utvikle vår egen tradisjon samtidig som vi lytter og gir rom for andre, og kan kulturen spille en byggende rolle i møte med kriser?

Vi lever i en tid der mye forandrer seg, både teknologisk og politisk. Livet endres dessuten gjennom kriser og dramatiske hendelser, som den store pandemien. Hvilken rolle spiller kulturen i slike forandringstider? «Kultur» er et begrep som kan forstås bredt. Det handler om kunst, musikk og litteratur, om livssyn, filosofi og tradisjoner, og om normer, moral og etikk. Ja, det handler på mange måter om hvem vi er, som individer og som samfunn. Hvordan kan vi slå vakt om de sidene ved vår (og andres) kultur som er byggende og livgivende? Kan vi bevare, vokte og utvikle vår egen tradisjon samtidig som vi lytter til og gir rom for andres? Og kan kulturen spille en byggende rolle i møte med kriser?

Medvirkende:
Henrik Syse

Henrik Syse er forfatter, forsker og foredragsholder. Han arbeider som seniorforsker ved Institutt for fredsforskning (PRIO) og som professor i freds- og konfliktstudier ved Bjørknes Høyskole. Han har skrevet og redigert en rekke bøker om filosofi, religion, politikk og etikk.

Folkeakademiet

Folkeakademiet er en frivillig kulturorganisasjon dypt forankret i opplysningstradisjonen.

Les mer

Meld deg på nyhetsbrev

Vær den første til å motta nyheter om arrangementer, nye initiativer, gode historier og programmet.