Rekk opp hånda! Hvordan kan ungdom påvirke politikken?

  • mandag 21. juni
  • 11:15 – 12:00
  • Bakgården
Se opptak

Ung Kulturytring

Arrangør:
KS Kommunesektorens organisasjon

Hvordan kan du som ungdom være med på å påvirke de beslutninger som har betydning for deg og det du er opptatt av? Finnes det noen gode råd for hvordan det best mulig kan legges til rette for at barn og unges stemmer blir hørt?

Hva skal til for at barn og unge kan medvirke i politikkutforming og saker som gjelder dem og samfunnet generelt der de bor? Er det stort sett samme rammebetingelser som påvirker mulighet for deltakelse og medvirkning, samme hva slags politikkområde det dreier seg om – også kulturpolitikk?

Vi ønsker å synliggjøre hva som hemmer og fremmer reell ungdomsmedvirkning i lokal politikkutforming. Hva mener ungdommene selv om dette? Vi vil at ungdom skal fortelle historier og erfaringer fra sine liv og sitt engasjement i fylker og kommuner. I ungdomsråd og på skolen.

Ungdommene som planlegger dette arrangementet, ønsker at det skal komme konkrete eksempler på når ungdom opplever at de blir hørt. De ønsker å høre om hvorfor det har fungert godt, og eventuelt om hvorfor det har fungert dårlig og hva som kan gjøres bedre. Det planlegges for materiale som deltakerne kan jobbe med på forhånd – og innspill i løpet av arrangementet.

Vi vil gjerne at du forteller om en sak du har opplevd – eller har hørt om. Kom for eksempel med gode råd for at unge skal bli hørt i lokal politikkutforming. Kan arrangementet ende opp med «10 gode råd for ungdomsmedvirkning i lokal politikkutforming»?

Medvirkende:
Torkel Øien, KS
Siri Hansen, KS
Adriana Eileen Arnesen-Silver
Kristine Slettom
Runar Nordgård

Foto
: Unsplash

 

KS Kommunesektorens organisasjon

KS er kommunesektorens interesseorganisasjon og utviklingspartner i Norge. KS arbeider for at alle norske kommuner og regioner skal ha sterke nok muskler til å utvikle gode lokalsamfunn som dekke innbyggernes behov.

Les mer

Meld deg på nyhetsbrev

Vær den første til å motta nyheter om arrangementer, nye initiativer, gode historier og programmet.