Internasjonal kulturutveksling: Erasmus+ 2021-2027

  • onsdag 23. juni
  • 15:45 – 16:45
  • Multisal 1
Se opptak

Arrangeres av:

  • Erasmus+ Ungdom/Bufdir

Arrangør:
Erasmus+ Ungdom/Bufdir
Bufdir forteller om EU-programmet Erasmus+, og hvordan du kan få EU-midler til lokale, nasjonale og internasjonale kunst- og kulturprosjekter for aldersgruppen 13-30 år. Her er mye å hente både i form av prosjektstøtte og nye impulser fra europeiske samarbeidspartnere.

Erasmus+ er EUs program for ungdom, utdanning, opplæring og idrett. Norge deltar i programmet på lik linje med EU-landene, og for dem som jobber med kunst og kultur for aldersgruppen 13-30 år, gir Erasmus+ støtte til både små og store prosjekter. I 2021 går vi inn i en ny 7-årig programperiode med en stor budsjettøkning og nye spennende prioriteringer som inkludering og mangfold, miljø og bærekraft, digitalisering og ungdomsdeltakelse. I Norge er Bufdir nasjonalt kontor for ungdomsdelen av Erasmus+. Vi vil presentere programmet og de ulike prosjekttypene og komme med relevante eksempler fra de siste årene som inkluderer instanser innen kultursektoren. I tillegg til prosjektstøtte, er det ikke minst impulser fra og idéutvikling med samarbeidspartnere fra Europa som kan gi et stort utbytte. Og dette er ikke komplisert: som nasjonalt kontor tilbyr vi praktisk hjelp og veiledning hele veien. Ikke gå glipp av muligheten til å lære hvordan du kan sikre deg EU-midler til dine prosjekter!
Medvirkende:

Sigrid Sivertsen Haugan, kommunikasjonsrådgiver i Bufdir
Erik Langbråten, Aktiv ungdom, Bufdir
Remi Roos, Teater MANU

Tegnspråktolk

Erasmus+ Ungdom/Bufdir

Erasmus+ er EUs program for ungdom, utdanning, opplæring og idrett, og i Norge er Bufdir nasjonalt kontor for ungdomsdelen av Erasmus+

Les mer

Meld deg på nyhetsbrev

Vær den første til å motta nyheter om arrangementer, nye initiativer, gode historier og programmet.