Kan Dissimilis flytte tanken på hva som er umulig?

  • tirsdag 22. juni
  • 16:45 – 18:00
  • Bakgården
Se opptak

Arrangør:
Dissimilis nasjonale kompetansesenter
Et inspirasjonsforedrag med kunstnerisk innslag som tar utgangspunkt i «den umulige tanken» og Dissimilis sin urokkelig tro på menneskets iboende muligheter innen scenekunst.

Dissimilis vil ved hjelp av foredrag og kunstnerisk innslag si litt om «den umulige tanken», hvem man har vært, hvem man er og ikke minst kan være, i en verden som med hell kan trenge det å tenke litt utenfor boksen. I snart 40 år har vi operert med en urokkelig tro på menneskets iboende muligheter der Dissimilis har brutt barrierer, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Alltid med et ønske om å utfordre holdninger rundt det menneskelige mangfold. Annerledes, men likefullt det samme! Aldri har man vært redd for å innta nye skanser og prøve nye ting. Med våre forestillinger, konserter og undervisningstilbud vil vi gi våre elever mulighet til å delta som likeverdige utøvere på profesjonelle arenaer. Med dette søker vi å begeistre, men også å utfordre publikum og deres forutinntatthet relatert til hva mennesker med utviklingshemming kan prestere og formidle på en scene.

Og det i et samfunnsklima som kanskje har større utfordringer enn vi liker å innrømme, der begreper utvannes og flyttes og de instutisjoner som er satt til å forvalte tilbudene spriker mellom liv og lære.

Vi håper vi får til å le, gråte, tenke og reflektere litt sammen.
Medvirkende:
Leder ved Dissimilis Nasjonale Kompetansesenter, Mathias Eckhoff. Elever og ansatte fra Dissimilis

Mathias Eckhoff (foredragsholder)

Line Austrud-Hjelle (instruktør/medvirkende kunsterisk)
Elisa Holtan (instruktør/medvirkende kunsterisk
Lars Emmelthun (instruktør/medvirkende kunsterisk)
Stian Berntsen (elev/artist)
Jens Arild Wettre (elev/artist)

Foto: Fra Prump, en musikal som stinker

Dissimilis nasjonale kompetansesenter

Dissimilis har siden 1982 jobbt aktivt for at mennesker med utviklingshemming og andre funksjonsnedsettelser skal finne sin plass i det kulturelle landskapet som likestilte utøvere og mennesker.

Les mer

Meld deg på nyhetsbrev

Vær den første til å motta nyheter om arrangementer, nye initiativer, gode historier og programmet.