Klimatilpasning av fremtidens kulturliv, på kunstens egne premisser – Samtale med artist og klimaforkjemper Marte Wulff og artist og miljøbyråkrat Einar Flaa

  • tirsdag 20. juni
  • 10:00 – 10:45
  • Bærekraftscenen

Arrangør: Spillerommet – nettverk for en bærekraftig musikkbransje

Fokus på konsekvensene av klimaendringene har lenge vært fraværende i politikken; alle ressurser skulle brukes på utslippsreduksjoner. Det å bøte på og forebygge skader som følge av menneskeskapte klimaendringer var å innrømme at vi hadde tapt. Dette synet er nå i ferd med å snu, og det er ikke et sekund for tidlig. 

Klimakrisens konsekvenser er allerede over oss, og de påvirker også kulturbransjen: Når samfunn destabiliseres og økonomiske forhold blir usikre, er det ofte kulturlivet som nedprioriteres. Spørsmålet er om det må være slik? 

Som regenerativ og selvfornyende næring, er kunst en naturressurs som aldri går tom, og vokser under trygge, forutsigbare forhold. Slike forhold kan vi skape ved selv å lede an i den grønne omstillingen. Ved hjelp av kunstens iboende styrker kan vi bygge motstandskraft mot endring og ustabile samfunn, og vokse oss inn i det grønne skiftet. 

Det på høy tid at alle vi som ser verdien av kunst, musikk og kunstneriske verktøy i alle samfunnslag går sammen om å vise resten av verden nettopp hvor viktige vi er, ved å engasjere oss i vår egen politiske virkelighet. 

Samtalen innledes med et kort foredrag og avsluttes med et musikalsk innslag.

Foto: Ola Rosenlund

Meld deg på nyhetsbrev

Vær den første til å motta nyheter om arrangementer, nye initiativer, gode historier og programmet.