Ung kultur er tilkobling

  • tirsdag 20. juni
  • 13:30 – 15:00
  • Drammen Kulturhus

Arrangør: NOKU Viken

Kultur er ikke bare avkobling. Kulturens møteplasser bidrar til mestring, trivsel og tilhørighet og skaper robuste unge. Så hvordan kan vi i større grad ta i bruk kulturens kraft for å skape gode lokale oppvekstmiljøer? Dette arrangement setter fokus på kulturens instrumentelle muligheter. 

Barne- og ungdomskulturmeldingen (Meld. St. 18 (2020–2021) uttrykker at det er et mål å gi alle barn og unge, uavhengig av bakgrunn, tilgang til kunst og kultur, å sikre at kunst og kultur som blir skapt for og formidla til barn og unge, er av høy kvalitet og å gi alle barn og unge mulighet til å oppleve og å skape kultur på eigne premisser. Videre er det et hovedbudskap at alle barn og unge skal få medvirke i kunst- og kulturpolitikken og få anledning til å delta i kunst – og kulturtilbudene de selv er interessert i.
 
Ungdata oppgir at norsk ungdom stort sett har det bra, imidlertid rapporterer stadig flere unge om stress, press og psykiske helseplager. Hvorfor og hvordan kan norske kommuner benytte kulturaktivitet for å styrke de unges trivsel og tilhørighet?
 
Temaet belyses gjennom forskning og gode eksempler fra kommunene og samarbeidspartnere.
 
Debatt: Hva skal til for at kommunene skal lykkes i å benytte kunst- og kultur som tilkobling til de unges trivsel og tilhørighet?

Bilde: Kunstner Tomas Brabec 

Meld deg på nyhetsbrev

Vær den første til å motta nyheter om arrangementer, nye initiativer, gode historier og programmet.