Ung kultur er tilkobling

  • tirsdag 20. juni
  • 13:30 – 15:00
  • Drammen Kulturhus

Arrangør: NOKU Viken i samarbeid med Viken fylkeskommune, UKM Norge og Ungdom og Fritid

Kultur er ikke bare avkobling. Kulturens møteplasser bidrar til mestring, trivsel og tilhørighet og skaper robuste unge. Så hvordan kan kommunene i større grad ta i bruk kulturens kraft for å skape gode lokale oppvekstmiljøer? Barne- og ungdomskulturmeldingen (Meld. St. 18 (2020–2021) uttrykker at det er et mål å gi alle barn og unge mulighet til å oppleve og å skape kultur på eigne premisser. De skal få medvirke i kunst- og kulturpolitikken og få anledning til å delta i kunst – og kulturtilbudene de selv er interessert i. Ungdata oppgir at norsk ungdom stort sett har det bra, imidlertid rapporterer stadig flere unge om stress, press og psykiske helseplager. Dette arrangement setter fokus på kulturens instrumentelle muligheter for å styrke de unges trivsel og tilhørighet.

Temaet belyses gjennom:

  • Forskning (innlegg)
  • Gode eksempler fra kommunene og samarbeidspartnere
  • Panelsamtale

 

Ung tilkobling – medvirkning med mening

Aina Landsverk Hagen er forsker 1 ved Arbeidsforskningsinstituttet, OsloMet – storbyuniversitetet og sosialantropolog med doktorgrad på kollektiv kreativitet fra Universitetet i Oslo. Hagen er sosialantropolog med doktorgrad på kollektiv kreativitet fra Universitetet i Oslo. Hun har publisert flere bøker, artikler og rapporter om ung medvirkning, by- og stedsutvikling, medforsking, kreativitet og ytringsfrihet, og er opptatt av å utvikle og eksperimentere med samfunnsvitenskapelige metoder, samt jobbe med innovasjon og organisasjonsutvikling i både offentlig og privat sektor.

Eksempler på prosjekter – av og med ungdom:

Sandvika Pride og Vårslipp – Ungdom og Fritid i Bærum
Festivalen Vårslipp gikk av stabelen på Arena Bekkestua og Rud Rampland, med konserter og DJ-sets og workshops – her ble unge innbyggere i Bærum invitert og inspirert til mer deltakelse og aktivitet. Sandvika Pride feirer mangfold og kjærlighet med Bærums aller første prideparade gjennom Sandvika sentrum og festivaldag i BAKgården. (prosjektet er støttet av Viken fylkeskommune)

URO – Ungdommens Kulturhus i Sarpsborg
Uro gir ungdommer et sted å dele anonymt sine personlige historier om rus, vold og kriminalitet, og skaper et innblikk i dagens ungdomskultur som kan øke forståelsen for dagens ungdomskultur. (prosjektet er støttet av Viken fylkeskommune)

Koordinert kulturarbeid – Kongsberg kommune v/ kommunalsjef Heidi Hesselberg Løken
Prosjektet Koordinert kulturarbeid for barn og unge ble satt i gang og gjennomført av Norsk kulturskoleråd, UKM og Ungdom og Fritid i 2020. Prosjektet har undersøkt hvordan helhetstenking og samarbeid mellom lokale kulturaktører kan bidra til å sikre barn og unge relevante kulturtilbud.

UNG på Deichman v/ prosjektleder Mariann Youmans
Vi vil ha ungdommen med, som aktive, glade deltagere på aktiviteter og tilbud, og som bevisste, konstruktive, energiske samfunnsborgere. Hvordan gjør vi det? Hvordan rigger vi oss for aktiv samskapning og likeverdig samarbeid i praksis? Hvordan tilgjengeliggjør vi nye hus og nye bydeler for unge? UNG-satsninger på Deichman har i to år utviklet metodikk, tilbud og strukturer, i tett samarbeid med unge selv.

Panelsamtale: Hva skal til for at kommunene skal lykkes i å benytte kunst- og kultur som tilkobling til de unges trivsel og tilhørighet?

Moderator: Gerd Elise Mørland
Kunsthistoriker og ansatt som seksjonsleder for formidling ved Deichman med ansvar for debatt- og litteraturprogrammet. Hun har tidligere vært ansatt som avdelingsdirektør for formidling på MUNCH, redaktør for nettidskriftet Periskop.no og høyskolelektor ved Oslo Met. Med spesiell interesse for barn og unge har hun i flere år også virket som skribent og kritiker, nasjonalt og internasjonalt.

Deltakere:

  • Anette Solli (Fylkesrådslederkandidat Høyre Akershus, Fylkestinget Viken)
  • Yasmine Ask Geverk (Ungdomsrådet Viken fylkeskommune)
  • Rita Hirsum Lystad (Varaordfører, Arbeiderpartiet, Frogn kommune)
  • Heidi Hesselberg Løken (Kommunalsjef for kultur og velferd, Kongsberg kommune)

Bilde: Kunstner Tomas Brabec 

Meld deg på nyhetsbrev

Vær den første til å motta nyheter om arrangementer, nye initiativer, gode historier og programmet.