Kulturpolitikken – ødelagt av New Public Management?

  • tirsdag 22. juni
  • 11:00 – 12:00
  • Biblioteket
Se opptak

Arrangeres av:

Arrangør:
Norsk Bibliotekforening
Et spark i sjela – hvordan telles og måles det i statistikken? Hvordan skal kulturinstitusjoner komme bak tallene om besøk og bruk? For hva er egentlig kulturinstitusjonenes betydning for oss borgere?

Statistikk er viktig, og utlån, nedlastinger og besøk sier noe om bruken av bibliotekene, men ikke mye om verdien og virkningen bibliotekene som kultur- og kunnskapsinstitusjon har på oss borgere og samfunnet. For å få en nyansert samtale om bibliotekenes rolle for borgerne nå og i framtiden går man i en dansk undersøkelse bak besøk- og utlånstall. Hva fant man ut i Danmark? Kan New Public Management utfordres av kulturinstitusjoner og kan kulturens betydning og verdier gi politisk mening hos beslutningstakere? Sammen med en presentasjon av undersøkelsen får vi en samtale om statistikk på godt og vondt.
Medvirkende:
Christian Lauersen, biblioteksjef Roskilde bibliotek Danmark
Mari Hopland, biblioteksjef Øvre Eiker
Bård Kleppe, Telemarksforsking og Norsk kulturindeks
Maja Foss Five, hovedutvalgsleder kultur, folkehelse, tannhelse og idrett Vestfold og Telemark fylkeskommune
Vidar Lund, leder Norsk Bibliotekforening er moderator

Foto: Norsk bibliotekforening

Norsk Bibliotekforening

Norsk Bibliotekforening er en interesseorganisasjon for bibliotek og bibliotekbrukere, og for deg som mener bibliotekets oppgaver er viktigere enn noen gang. Foreningen har både personlige medlemmer og institusjoner som medlemmer.

Les mer

Meld deg på nyhetsbrev

Vær den første til å motta nyheter om arrangementer, nye initiativer, gode historier og programmet.