Kulturrikets tilstand | Kulturpolitikk og bærekraft – sentralt og lokalt

  • onsdag 21. juni
  • 13:00 – 15:00
  • Bærekraftscenen

Arrangør: Telemarksforsking og Universitetet i Sørøst-Norge

Hva er egentlig en grønn kulturpolitikk? Og hvordan kan man og har man jobbet med forholdet mellom kulturpolitikk, kulturproduksjon og bærekraft? På dette området kan av og til ulike verdier komme i en konflikt som det kan virke vanskelig å løse. Vi vil gjerne diskutere slike spørsmål sammen med aktører som er direkte engasjert i slike dilemmaer og utfordringer.

 

Denne sesjonen innledes med en presentasjon og kort diskusjon av en fersk rapport fra Nanna Løkka (Telemarksforsking) – Mot en grønn og bærekraftig kultursektor. I etterkant blir det en panelsamtale med Løkka, Solveig Korum (Kulturdirektoratet/Kulturtanken), Julie Forchhammer (Klimakultur), Jørgen Hovde (Drammen kommune) og Per Morten Ekerhovd (Vestland fylkeskommune). Temaet for samtalen er møtet mellom kulturpolitikken og bærekraftsmålene: utfordringer, løsninger, idealer og praksis. Samtalen blir ledet av Heidi Stavrum (Universitetet i Sørøst-Norge).

Kulturrikets tilstand er en konferanse som Telemarksforsking og Universitetet i Sørøst-Norge har arrangert jevnlig siden 2009. Formålet med konferansen har hele tiden vært å presentere og diskutere aktuelle kulturpolitiske spørsmål. Det er et mål for oss å samle teoretikere og praktikere; både forskere, kulturprodusenter og folk som jobber med kulturforvaltning i praksis. I år er Kulturrikets tilstand en integrert del av Kulturytring Drammen.

AI-generert illustrasjon: Midjourney

Meld deg på nyhetsbrev

Vær den første til å motta nyheter om arrangementer, nye initiativer, gode historier og programmet.