Kunsten å utvikle kulturpolitikk

  • tirsdag 20. juni
  • 13:00 – 14:30
  • USN

Arrangør: KS

ROM: Aud. 2.etg / A2503 på USN

Vi står foran et kommunevalg, og de lokal- og regionalpolitiske ambisjonene skal tydeliggjøres. Kulturpolitikken får stadig økende oppmerksomhet i kommunesektoren, men kulturfeltet er et sammensatt økosystem, og det kan være krevende å vite hvordan man kan gjøre politiske grunnverdier og overordnede visjoner om til konkret kulturpolitikk. 

Foredraget «Kunsten å utvikle kulturpolitikk» er basert på KS sin veileder i utvikling av lokal og regional kulturpolitikk. Vi gir her i løpet av 1 time innsikt i noen av verdiene kulturfeltet bærer med seg, vi peker på sentrale kulturpolitiske aktører, sentrale rammebetingelser, kulturpolitiske begreper og virkemidler, og ikke minst viktige temaer å debattere når lokal eller regional kulturpolitikk skal utvikles. Nasjonal kulturpolitikk er summen av lokal, regional og statlig kulturpolitikk. Dette fordrer en tydelig stemme, og en aktiv kulturpolitikk både i fylker og kommuner, og dette foredraget skal gi et verktøy til å ta denne posisjonen. 

Etter foredraget følger en debatt med stortingspolitikere og kommunepolitikere hvor det kulturpolitiske handlingsrommet diskuteres. 

Deltagere i debatten:

  • Tonje Kristensen, Fylkesråd for kultur og mangfold, Viken (AP)
  • Inge Solli, Ordfører Nittedal kommune (V)
  • Odin Adelsten Bohman, Statssekretær Kultur- og likestillinsdepartementet (AP)
  • Margrethe Haarr, Familie og kulturkomiteen Stortinget (SP)
  • Tage Pettersen, Familie og kulturkomiteen Stortinget (H)

Foto: KS

Meld deg på nyhetsbrev

Vær den første til å motta nyheter om arrangementer, nye initiativer, gode historier og programmet.