Mangfold og likebehandling – rammer for den frie kunsten i hellige rom?

  • tirsdag 22. juni
  • 11:00 – 12:00
  • Bakgården
Se opptak

Arrangør:
Den norske kirke, Kirkerådet
Kunstpraksis i kirker og andre gudshus er en ressurs i et flerreligiøst- og kulturelt samfunn. Her synliggjøres at religiøse rom kan være en integrert del av kunst- og kulturfeltet. Utøvende kunstnere og trossamfunn kan sammen bidra til utvikling og nyskapning av morgendagens kunst- og kulturfelt.

Kulturloven har som formål å legge til rette for et bredt spekter av kulturvirksomhet slik at alle kan få mulighet til å delta i kulturaktiviteter og oppleve et mangfold av kulturuttrykk. Dette har stat, fylke og kommune et felles ansvar for at blir realisert.
Regjeringen ønsker et mangfoldig kulturliv. Trossamfunn som aktører og arena for kunst- og kulturopplevelser bidrar til dette. Vi vil ha en samtale om rammene for denne delen av det ønskede mangfoldet.
Kunst- og kulturopplevelser åpnes av erfaringer og innsikt som bare delte møter kan gi. Slike møter mellom kunstverk og menneske kan skje i et hellig rom. Den norske kirke utforsker dette aspektet i mange sammenhenger i sine kunst- og kulturtiltak, men også i samtaler med andre kulturaktører og kunstnere om den frie kunstens ytring relatert til tro- og livserfaringer.
Medvirkende:
Leder av samtalen: Ingrid Rosendrof Joys, gen.sekr. i Samarbeidsrådet for tros- og livssynsorganisasjoner

I panelet:
Olav Fykse Tveit, preses i Den norske kirke
Hanne Tømta, tidl. teatersjef ved Nationaltheateret
Åslaug Sem-Jacobsen (SP), Familie- og kulturkomiteen på Stortinget
Mehda Zolfaqari, prof. forteller

Foto: Fargane i taket, forestilling i Den kulturelle skolesekken i Ål kyrkje med tekst av Bergljot NordalÅl kyrkje. Foto av: Sigmund Krøvel-Velle

Den norske kirke, Kirkerådet

Kunst og kultur er ett av den norske kirkes kjerneomårdet. Ved sin landsdekkende tilstedeværelse har det kristne fortolkningsuniverset satt dype spor bla. innen arkitektur, visuell kunst, litteratur og musikk og slik bidratt til å prege den vestlige kulturarven.

Les mer

Meld deg på nyhetsbrev

Vær den første til å motta nyheter om arrangementer, nye initiativer, gode historier og programmet.