Medvirkning i vinden – men hva betyr det for meg?

  • mandag 21. juni
  • 13:30 – 14:30
  • Union hovedscenen
Se opptak

Arrangeres av:

  • Kulturytring

Ung Kulturytring

Kulturmeldingen for barn og unge har en målsetting om at barn og unge skal medvirke i kunst- og kulturpolitikken. Barn og unge skal få si sin mening og påvirke politiske prosesser, de skal være med å medvirke til å utforme kulturtilbudene, og de være med å medvirke kunstneriske prosesser. Grunnen er blant annet at aktiv medvirkning fra målgruppen fører til høyere grad av relevans og økt kvalitet i tilbudet. Blant annet skal ungdomsrådene være rådgivende organ for kommunene og fylkeskommunene. Men hva skal til for å skape gode medvirkningsprosesser, og er medvirkning i en kunstproduksjon det samme som medvirkning i politiske prosesser? Hva slags kunnskapsgrunnlag trengs for å tilrettelegge for gode medvirkningsprosesser, og hva er egentlig medvirkning?

Ungdommene diskuterer medvirkning om begrep. Videre tar vi for oss hva som skal til for at medvirkning skal fungere og være en god prosess og verktøy for utvikling av politikk på feltet, og også gode tilbud til barn og unge.

Målsettingen er at ungdommene selv kommer frem til forslag til tiltak for å øke medvirkning, verktøy for medvirkning, og videre utvikling og handling på feltet.
Medvirkende:
Emil Johan Stenhaug, representant fra Kulturrådets ungomdsråd holder en innledning.

I debatt:
Hedda Hakvåg, prosjektleder opplæringsprogrammet for ungdomsarbeidere om medvirkning Ungdom og Fritid
Tone Helen Jørgensen, rådgiver, Folkehelse og livsmestring, Vestfold og Telemark fylkeskommune
Nina Hodneland, daglig leder Norske kulturhus

Rian Adam Sadiq, Drammens ungdomsråd
Joy Munyeshyaka, Drammens ungdomsråd

Hege Knarvik Sande, generalsekretær i Norsk kulturforum, leder samtalen.

 

Meld deg på nyhetsbrev

Vær den første til å motta nyheter om arrangementer, nye initiativer, gode historier og programmet.