Rett til rimelig betaling!

  • mandag 19. juni
  • 12:30 – 13:30
  • Drammen Kulturhus

 

Arrangør: Den norske kirke, Kirkerådet

Kunstnere er ofte i en svakere posisjon enn sine avtalemotparter i en forhandling om honorar. De opplever også at det forekommer ulike praksiser overfor dem og mellom de ulike kunstfeltene. Men hva er rimelig betaling, og hvilket ansvar bør det kunne forventes at produksjons- og visningsarenaene tar her?

Kirken er en betydelig arena for oppdrag til utøvende kunstnere til konserter, kulturarrangement og enkeltoppdrag innen vokal- og instrumentmedvirkning ved f.eks. gudstjenester og begravelser. Regjeringens Hurdalsplattform har en styrket kunstnerøkonomi som ett av tiltakene innen kultur og frivillighet. Dette skal gjøres ved å legge til rette for at kunstnere og kulturarbeidere får bedre rettighet og arbeidsmuligheter.

Den norske kirke ønsker å være en attraktiv og profesjonell aktør i samarbeid med utøvende kunstnere og kulturarbeidere. Vi inviterer til en åpen samtale om hvordan en styrket kunstnerøkonomi bør og kan møtes av produksjons- og visningsarenaer.

Gjester

Moderator: Sigrid Røyseng – professor i kultursosiologi ved NMH

Paneldeltakere:

  • Heidi Stavrum – professor i kulturstudier ved USN og bl.a. forfatter og redaktør av boken «Musikere, bransjen og samfunnet» (2022)
  • Hans Ole Rian – forbundsleder i Creokultur
  • John Grimsby – kirkesjef i Asker og styremedlem i Den norske kirkes kirkevergelag

 

Kunst og kultur er ett av Den norske kirkes kjerneområder. I 2019 var det 14 304 konserter og kulturarrangement med 1 715 243 publikummere i kirkens eller andres regi. Disse fant sted i våre 1 600 kirker. Kirken har i underkant av 900 fast ansatte musikere i ulik stillingsprosent som kantor, kirkemusiker, organist eller kordirigent. Flere av dem er også orgelpedagoger mens andre samarbeider for eksempel med Norges KFUK/KFUM Kulturskole som har musikkundervisning for barn og unge i kirker. Kulturskolen knytter til seg profesjonelle utøvere innen ulike kunstarter som lærere.

Foruten å gi utøvende kunstnere oppdrag i kirken til konserter og kulturarrangement, engasjeres de også som foredrags- og kursholdere og til solistoppdrag ved (fest)gudstjenester og begravelser.

Foto: Laila Meyrick – Konsert i Oslo domkirke, Oslo internasjonale kirkemusikkfestival

#honorar #betaling #forhandling #kunstnerøkonomi #kunstner #kulturarbeider #profesjonell #arbeidsvilkår #Hurdalsplattformen #avtalemotparter

Meld deg på nyhetsbrev

Vær den første til å motta nyheter om arrangementer, nye initiativer, gode historier og programmet.