Våre barn – bibliotekets rolle i byutvikling og oppvekstreformen

  • tirsdag 20. juni
  • 12:00 – 13:00
  • Biblioteket 2. etg

Arrangører: Tromsø bibliotek, Trondheim bibliotek, Bergen offentlige bibliotek, Stavanger bibliotek, Kristiansand bibliotek, Drammensbibliotekene, Bærum bibliotek, Deichmanske bibliotek

En opplyst samtale om bibliotekenes rolle og potensiale i bydelene i lys av oppvekstreformen. Spørsmål som vil bli belyst er blant annet: Hvilken utvikling har bibliotekene hatt i bydelene i norske storbyer? Er bibliotekene et instrument for oppvekstreformen? Hva betyr bibliotekene i sine lokalmiljøer?

Før debatten vil det være en innledning om Deichmanskes utvikling av lokalbibliotek.

Foto: Håkon Karlsen

Meld deg på nyhetsbrev

Vær den første til å motta nyheter om arrangementer, nye initiativer, gode historier og programmet.