Kollektivet DEMO er et kreativt, tverrfaglig kollektiv bestående av unge talenter i alderen 15-25 år innen kunst og kultur i Drammensområdet. Gjennom programmet får ungdommene tett oppfølging og veiledning av fagpersoner. Gjennom kollektivets tverrfaglige fokus rustes deltagerne til kreative samarbeid på tvers av fagfelt, samtidig som det tilrettelegges for fordypning innen sitt spesifikke uttrykk.

Kollektivet DEMO tar pulsen på Kulturytring 2021

Fra sin kreative hub på Papirbredden med utsikt mot Fabrikkgata tar DEMO pulsen på Kulturytring Drammen og formidler det som skjer til andre ungdom. Spontanitet, kreativitet og å skape uformelle rom der nye samtaler kan oppstå er i kjernen. DEMO tar en utforskende posisjon der de kan finne interessante og relevante problemstillinger for de i kultur-Norge. DEMO skal være talerøret ut mot andre unge kunstnere, synligjøre Kulturytrings relevans for unge kreative og kulturinteresserte.

Fra Kreativ hub følger DEMO et utvalg av programmet til Kulturytring, og kommer med reaction-videoer, og kommentarer i form av kunstnerisk arbeid og refleksjoner.

Vel møtt til DEMOs kreative hub! Vi anbefaler på det sterkeste å ta turen innom!

Les mer på Facebookarrangementet til DEMO.

Meld deg på nyhetsbrev

Vær den første til å motta nyheter om arrangementer, nye initiativer, gode historier og programmet.