Kulturytring, Norges første kulturpolitiske møteplass, skal være en kunnskapsarena og debattarena for kulturpolitikk, med den hensikt å synliggjøre kunst og kultur som politikkområde. Målsettingen er å styrke feltet gjennom debatt og meningsbryting i en åpen og inkluderende arena for hele feltet.

Kulturpolitikken i Norge må styrkes, både på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Da er det vesentlig å bygge og dele kunnskap, diskutere vanskelige problemstillinger, bygge forståelse og innsikt i sakene som er livsviktige for et bærekraftig og mangfoldig kunst- og kulturliv.

Gjennom nye kanaler gir den offentlige samtalen stadig rom for at flere får ytret seg. Samtidig skjer det ofte at ekkokamre oppstår, at samtaler ikke fører til meningsbrytning, men blir forsterkende rom der ingen nye impulser kommer inn. Kulturen er ikke skjermet for dette. Kulturpolitikken er, som andre politikkområder, mer kompleks enn det debatten i sosiale medier ofte gir inntrykk av, og hvor folk og elite settes opp mot hverandre – likevel er dette også aspekter som må med i helhetsbildet.

Kulturytring 2021 bød på både kontroverser og debatt, men mest av alt har det vært dialog på tvers av interesseområder, på tvers av sektor og på tvers av organisasjoner. Arenaen samlet hele kulturlivet. 54 ulike organisasjoner og aktører fra hele landet skapte debatter i et tredagersprogram med over 83 programposter. På scenen i Drammen sto det 31 kulturpolitikere fra stat, fylke- og kommunenivå, politikere som fremmet sitt syn i ulike debatter og samtaler, og bidro til å løfte den store, etterlengtede samtalen om kultursektoren.

Hele feltet var samlet på en arena der kunnskap ble løftet og fremmet i en helhetlig ytringssamtale om kulturfeltet, om kunsten og dens vilkår, problemstillinger og utfordringer.

Vi ses igjen, i 2023!

Meld deg på nyhetsbrev

Vær den første til å motta nyheter om arrangementer, nye initiativer, gode historier og programmet.