Kulturytring Drammen, Norges første kulturpolitiske møteplass, skal være en kunnskapsarena og debattarena for kulturpolitikk, med den hensikt å synliggjøre kunst og kultur som politikkområde. Målsettingen er å styrke feltet gjennom debatt og meningsbryting i en åpen og inkluderende arena for hele feltet.

Kulturpolitikken i Norge må styrkes, både på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Da er det vesentlig å bygge og dele kunnskap, diskutere vanskelige problemstillinger, bygge forståelse og innsikt i sakene som er livsviktige for et bærekraftig og mangfoldig kunst- og kulturliv.

Gjennom nye kanaler gir den offentlige samtalen stadig rom for at flere får ytret seg. Samtidig skjer det ofte at ekkokamre oppstår, at samtaler ikke fører til meningsbrytning, men blir forsterkende rom der ingen nye impulser kommer inn. Kulturen er ikke skjermet for dette. Kulturpolitikken er, som andre politikkområder, mer kompleks enn det debatten i sosiale medier ofte gir inntrykk av, og hvor folk og elite settes opp mot hverandre – likevel er dette også aspekter som må med i helhetsbildet.

På Kulturytring Drammen møtes 60 organisasjoner til diskusjon. Her er hele feltet samlet om en arena der meninger skal brytes, etablerte sannheter skal utfordres, og kunnskap skal løftes og fremmes i en helhetlig ytringssamtale om kulturfeltet, om kunsten og dens vilkår, problemstillinger og utfordringer.

Programmet oppdateres fortløpende med både deltakere og nye programposter, og vi ser frem til å ønske der velkommen til Kulturytring Drammen for aller første gang – i digitalt format – fra den 21. til 23. juni i Drammen.

Meld deg på nyhetsbrev

Vær den første til å motta nyheter om arrangementer, nye initiativer, gode historier og programmet.