Nordens tre store kulturelle møteplasser, Kulturytring, Folk och Kultur (SE) og Kulturmødet Mors (DK) har gått sammen om et 3-årig samarbeid som skal styrke den nordiske samtalen om den verden vi er felles om. Samarbeidet er støttet av Nordisk Kulturfond.

De tre kulturpolitiske møteplassene er nasjonale fyrtårn for kulturdebatten i Norge, Sverige og Danmark. De er demokratiske plattformer som lar beslutningstakere, kunstnere og kulturaktører møtes på tvers av geografi, generasjoner, politikkområder og samfunnslag for å diskutere kunstens og kulturens rolle i samfunnet. Det skjer på høyeste politiske nivå, i engasjerende formater, hvor kunnskap, inspirasjon og erfaring blir delt.

– Vi tror at kunst og kultur har en viktig rolle når det kommer til i å skape nye felleskap og formulere de fremtidsvisjonene vi skal strekke oss etter. Med et samarbeid mellom de tre nordiske møteplassene er det vår ambisjon å styrke den nordiske samtalen i en tid hvor den verden vi kjenner er i stor forandring, sier programsjef Kaia Brænne (Kulturytring), direktør Ismo Railisson (Folk och Kultur) og direktør Trine Bang (Kulturmødet Mors).

Til hver av møteplassene vil det bli presentert et nordisk program skapt i samarbeid mellom de tre aktørene med fokus på demokrati og neste generasjon. Visionen er å gjøre Norden nærværende for de mange tusen deltakerne i de tre landene. For å skape rom for en mangfoldig og aktuell samtale på tvers av generasjoner, vil unge stemmer mellom 20-30 ha et særlig fokus og bli viktig del av programmet 2024-2026.

Første program blir presenteret på ”Folk och Kultur” i Eskilstuna (SE) 7.-10. februar. Deretter følger Kulturmødet Mors (DK) 22.-24. august. Kulturytring avholdes annet hvert år og går av stablen neste gang i 2025, i Drammen.

Nordisk demokrati skal styrkes

Verden slik vi kjenner den er i endring, og demokratier over hele verden er under press.Det minner oss om at det nordiske demokratiet med velferdsstat, ytringsfrihet og tillit til demokratiske institusjoner ikke kan tas for gitt.

Samarbeidet mellom de tre  kulturpolitiske møteplassene skal undersøke hvordan det står til med demokratiet i de nordiske landene med spørsmål som hva vi kan lære av hverandre, hvordan vi kan skape et inkluderende nordiske felleskap der nye stemmer blir hørt, og hvordan en nordisk fremtid ser ut i en global verden.

– Vi opplever et stigende behov for kunnskap, samtaler og debatt i Norden, sier Maria Mediaas Jørstad, direktør for Nordisk Kulturfond, og fortsetter: – Norden er i sterk forandring, og det er blitt enda viktigere å skape arenaer der vi kan løfte blikket fra nasjonale kontekster og sikre utveksling og dialog på et bredere nordisk og internasjonalt plan. Vi er derfor svært glade for å se at dette samarbeidet mellom noen av Nordens viktigste kulturpolitiske møteplasser nå tar form, og vi ser frem til å følge den videre utviklingen av initiativet, sier Mediaas Jørstad.

Meld deg på nyhetsbrev

Vær den første til å motta nyheter om arrangementer, nye initiativer, gode historier og programmet.