Lillestrøm kommune vant prisen Norges kulturkommune 2023. Her mottar ordfører Jørgen Vik (Ap) vandrepokalen fra juryleder Grunde Almeland. Foto: Nikolai Grasaasen / Norsk kulturforum.

Norsk kulturforum har siden 1992 delt ut den gjeve prisen Norges kulturkommune til en kommune som utmerker seg nasjonalt med sitt kulturarbeid. Nå har juryen avgitt sin dom: Norges kulturkommune 2023 er Lillestrøm! Utmerkelsen ble gitt under en storstilt prisutdeling på Kulturytring i Drammen i dag. 

Vinneren av prisen Årets kulturkommune får status som Norges beste kulturkommune i en periode på to år. I denne perioden vil man i samarbeid med Norsk kulturforum (NOKU) få nasjonal oppmerksomhet og profilering rundt sitt kulturarbeid, gjennom å bli brukt aktivt som kunnskap- og kompetanseressurs på NOKU sine nasjonale møteplasser for et samlet nasjonalt kulturliv i perioden. De tre finalistene for 2023 var Aurskog Høland kommune, Lillestrøm kommune og Skien kommune. 

Grunde Almeland, Venstre, Oslo. Foto: Stortinget

Juryleder Grunde Almeland (V) poengterte at søknadene som kom inn viser at kommuner over hele landet jobber aktivt og engasjert med forholdene for den lokale kulturen og at det var tre veldig sterke kandidater som ga en liten smakebit av seg selv på scenen under Kulturytring i Drammen i dag. I vurderingen har juryen lagt vekt på kommunens kulturinnsats uavhengig av størrelse og innbyggertall. Alle tre må se på seg selv som vinnere, selv om juryens oppgave er å peke på én: 

– Årets vinner utmerker seg i måten den tar hele feltet på alvor. Et eget politisk utvalg fremmer og behandler alle kultursaker for videre politisk behandling, en organisering som viser en sterk politisk ambisjon for kultur og kulturutvikling, sier Almeland.  

– Dette er en stor anerkjennelse av et viktig strategisk arbeid som har foregått helt siden det ble bestemt at vi skulle bli én kommune, sier ordfører i Lillestrøm, Jørgen Vik og fortsetter:

– Vi bestemte at vi skulle ha et hovedutvalg for kultur alene, nettopp for at vi skulle satse på kultur i en ny kommune. Dette er en anerkjennelse av å ha fått det til. Et tett samarbeid med en rekke aktører i og rundt Lillestrøm har gjort dette mulig. Midt i kampen for demokratiet vårt og lokalsamfunnene våre, så er kultur essensielt. Det er viktig å øve på å bruke stemmen sin, uttrykket sitt, og øve på å ta imot andres. Dette er grunnleggende demokratiske ferdigheter som vi utøver hver eneste dag. Som politiker er jeg svært glad for å få denne anerkjennelsen. Vi jobber godt med demokratiet vårt i Lillestrøm, sier Vik.

Monica Larsson, generalsekretær i NOKU. Foto: Elfi Leinan.

 
Norsk kulturforum (NOKU) er initiativtager til Kulturytring som nå pågår i Drammen. Generalsekretær Monica Larsson i NOKU gratulerer Lillestrøm som Norges kulturkommune 2023: 

- Prisen Norges kulturkommune er en ypperlig mulighet til å vise frem de gode eksemplene på norske kommuner som satser på kultur, som andre kan la seg inspirere av Det er ikke størrelsen som avgjør om en kommune satser på kunst og kultur, men at ansatte og politikere aktivt og engasjert jobber for å utvikle og styrke kultursektoren for alle kommunens innbyggere.   

Juryen har bestått av Grunde Almeland (V), leder av Familie- og kulturkomiteen på Stortinget, Gunn Marit Helgesen leder i KS, og styreleder i Norsk kulturforum, Tor Helge R. Moen. 

Juryens begrunnelse 

Årets kulturkommune er ikke den største kommunen i sitt nærområde og må kjempe om oppmerksomheten med store krefter rundt seg. Likevel klarer den som kulturkommune å gjøre seg bemerket. Dette skjer gjennom strategisk, langsiktig, spenstig og ambisiøs satsing på kultur. Noe som er godt dokumentert av kommunen selv.  

Årets kulturkommune er slått sammen av flere kommuner – noe som har styrka kandidaten på kultursiden og gir den en enorm bredde. Selv om kommunen ikke er størst i sitt geografisk område, så er kommunen en stor norsk kommune. Hvordan kommunen organiserer og legger til rette for kulturen fra politisk og administrativ ledelse betyr med andre ord mye for veldig mange. Resten av landet har også mye å lære her.  

Kommunens planmessige og innovative satsing på kunst, kultur og frivillighet legger grunnlaget for levende lokalsamfunn i hele kommunen, med høy grad av bærekraft, medvirkning, god integrering, tilhørighet og attraktive kulturopplevelser.  

Kommunen har et eget politisk utvalg hvor alle kultursaker fremmes og behandles for videre politisk behandling – organiseringen viser en sterk politisk ambisjon for kultur og kulturutvikling.  

Administrativt har kulturavdelingen i årets kulturkommune ansvar for kunst og kultur, museer og kulturvern, utvikling av bibliotek, friluftsliv og idrett, kulturarbeid blant barn og unge, samt samarbeid og tilrettelegging for frivilligheten. Dette forteller mye om hvor stort det kommunale kulturfeltet er, og vi mener altså at denne kommunen utmerker seg i måten den tar hele feltet på alvor.  

Årets kulturkommune er Lillestrøm! 

Om Lillestrøm – Norges kulturkommune 2023 

Den nye Lillestrøm kommune satser strategisk, spenstig og ambisiøst på kultur. Kulturområdet er godt forankret i kommunen, både økonomisk, organisatorisk og i planverket. Lillestrøm er en offensiv kulturby, der viljen til satsing, anerkjennelse av kulturens betydning og verdien av kommunens ansvar for å legge til rette for dette, imponerer juryen. Kommunens planmessige og innovative satsing på kunst, kultur og frivillighet legger grunnlaget for levende lokalsamfunn med høy grad av bærekraft, medvirkning, god integrering, tilhørighet og attraktive kulturopplevelser. Som vertskommune for både universitet og nasjonale institusjoner dokumenterer kommunen et stort engasjement og ansvar.  

Lillestrøm kommune er den 9. største kommunen i Norge med over 90.000 innbyggere. Ifølge Telemarksforskning har kommunen den høyeste forventede innflyttingen av alle kommuner i landet. Kommunen ligger sentralt på Nedre Romerike i Viken, med nærhet til hovedstaden og Oslo lufthavn. Kommunen ble dannet 1. januar 2020 ved sammenslåing av Fet, Skedsmo og Sørum kommuner. 

Om prisen Norges kulturkommune  

Prisen Norges kulturkommune er innstiftet og deles ut av Norsk kulturforum, og er en anerkjennelse av kommuner som jobber godt med hele bredden av kulturlivets utfordringer og muligheter, der både offentlige, frivillige og private aktører har sin plass og rolle i et helhetlig lokalt kulturliv. Prisen deles ut annethvert år, og ble for første gang delt ut i 1992. Norsk kulturforum ønsker gjennom prisen å synliggjøre godt lokalt kulturarbeid der hele befolkningen gis mulighet for meningsfull egenaktivitet og gode kulturopplevelser, i tråd med kulturlovens intensjoner.  

Det er ikke uten videre enkelt å sammenligne kommuner, men juryene har i alle år forsøkt å se forbi innbyggertall, organisering og økonomi, og heller vektlagt kommunenes vilje til satsing, til å finne gode løsninger, og til å ha en langsiktig og helhetlig tilnærming. Det finnes mange innfallsvinkler til og løsninger på de samme utfordringene. Kommunene bestemmer selv hvordan de vil presentere seg og sitt kulturarbeid i søknaden om å bli årets kulturkommune. 

For alle vinnere siden 1992, les her.  

Om Kulturytring | www.kulturytring.no  

  • Kulturytring er Norges største arena for kunst- og kulturpolitikk.  
  • Arrangeres i Drammen 19. – 21. juni 2023, i samarbeid med Drammen kommune og Viken fylkeskommune. 
  • Festivalen er både en debattfestival, en kunnskapsarena og en kunst- og kulturfestival. 
  • Tre dager fylt med 100 faglige programposter og 50 kunst- og kulturarrangementer fra 120 arrangører. 
  • Initiativtaker er Norsk Kulturforum (NOKU). 

Meld deg på nyhetsbrev

Vær den første til å motta nyheter om arrangementer, nye initiativer, gode historier og programmet.