Kulturytring er Norges største og første arena for kulturpolitikk. Vi inviterer aktører i kunst- og kulturfeltet til å selv sette agendaen på Kulturytring ved å melde inn arrangementer til det åpne programmet.

(Følg gjerne et av våre informasjonsmøter for mer informasjon)

Åpent program

Størstedelen av programmet på Kulturytring vil arrangeres av kunst- og kulturlivet selv. Organisasjoner, aktører, kunstnere, institusjoner – kort sagt hele kunst- og kulturfeltet inviteres til å delta på Kulturytring og til å sette sin agenda i det åpne programmet gjennom debatter, samtaler, diskusjoner, kunstneriske ytringer m.m.

Kuratert program

Utover det innmeldte åpne programmet utarbeider og kuraterer Norsk kulturforums programkomité en rekke programposter. Programkomitéen består av representanter fra Norsk kulturforums fylkeslag og medlemmer.

Ung Kulturytring

Ung Kulturytring er en medvirkningsprosess som i samarbeid med ungdommen selv, tar opp tematikk og utfordringer knyttet til ungdomskultur og deltakelse. Prosessen skal føre til rundt 15 programposter i form av kunstneriske og politiske verksteder, debatter og paneler m.m.

Kunst- og kulturprogram

Kunstnerisk og kulturelt program er en selvsagt del av Kulturytring. En bredde av kunstnerisk og kulturelt program vil finne sted i løpet av junidagene!
Vi er interessert i å inngå kunstneriske samarbeid. Ta direkte kontakt med programsjef (Kaia@noku.no) om du har initiativ til dette.

Praktisk

Hvem kan arrangere?  

Alle kan delta! Kulturytring er en nasjonal arena, og vi ønsker arrangører fra hele landet velkommen: kulturorganisasjoner, kulturaktører, kulturinstitusjoner, statlige etater og direktorat, kompetansesentre, kommuner, fylkeskommuner, utdanningsinstitusjoner, media etc.  

Hva kan arrangeres? 

Kulturytring er et uenighetsfellesskap og en ytringsarena som skal legge til rette for ytringer fra et bredt spekter av stemmer i demokratiet vårt, og for ulike ytringsformer. Alle arrangement er velkomne til Kulturytring så lenge tematiken er kunst og kultur som samfunnsområde. 

Ønsker dere for eksempel å sette en kulturpolitisk sak på agendaen, eller å formidle ny kunnskap eller fremme et prosjekt som fortjener ekstra oppmerksomhet? Arrangørene står fritt når det kommer til tematikk på forslåtte programposter.

Vi forbeholder oss retten til å vurdere arrangementene som meldes inn til det åpne programmet på bakgrunn av kvalitetshensyn. Arrangører må med troverdighet fremstå som profesjonelle når det kommer til tematikken som tas opp, og uttrykksformen som brukes.  Programpostene skal være basert på kunnskap og profesjonalitet. 

Videre forbeholder vi oss retten til å avslå eller foreslå endringer på arrangement som ikke bidrar til et mangfold av ytringer, f.eks. ved at flere aktører melder inn samme tematikk og diskusjonsområde.  I slike tilfeller kan vi oppfordre til samarbeid mellom aktørene. Ved lik tematikk er det førstemann til mølla-prinsippet som gjelder. Alle arrangement må følge retningslinjene i vår ytringsplattform, som kan leses her.
 

Politisk deltakelse til arrangementet? 

Kulturytring gjør avtaler med de politiske partiene om koordinering av deltakelse i det åpne programmet. Dersom man ønsker politikere til å delta i arrangementet, føres dette opp i påmeldingsskjemaet. Vi kommer tilbake til det praktiske rundt dette.

Billetter og ytringspass

Som arrangør vil man få tilgang til arenaen for gjennomføringen av sitt arrangement. Dersom man ønsker å oppleve det øvrige programmet, må man i tillegg betale for ytringspass. Vi tilbyr redusert pris på et begrenset antall ytringspass til alle arrangører.

Tidsplan og frister

  • Påmeldingsskjemaet åpnes 1. desember 2022
  • Siste frist for innmelding av program er 1. mars 2023
  • Innen 15. mars får alle tilbakemelding om arrangementet får plass på det åpne programmet.
  • Foreløpig programslippdato er 24. april 2023
  • Kulturytring arrangeres i Drammen med Union Scene som hovedsete fra 19.-21. juni 2023

Pris

Alle arrangører betaler en deltakeravgift for sin programpost. Satsene defineres av scene, lengde på arrangement og antall arrangører på en gitt programpost.
Deltakeravgiften inkluderer:

  • Egnet rom/lokale
  • Teknisk pakke
  • Teknisk bistand til gjennomføringen
  • Informasjon om arrangementet i et helhetlig program

Prisen dekker faktiske kostnader rundt arrangementet, og gir ikke overskudd for prosjekteierne.
Arrangørene må selv stå ansvarlig for honorarer til bidragsytere i programposten.
Kulturytring Drammen ønsker at alle som ikke deltar på program i kraft av sin stilling, honoreres.

Meld deg på nyhetsbrev

Vær den første til å motta nyheter om arrangementer, nye initiativer, gode historier og programmet.