Sett agendaen!  

Hva:
Sett agendaen på Kulturytring Drammen ved å melde inn bidrag til det åpne programmet

Hvem: Kulturlivet over hele landet!

Når: Meld inn arrangementer via påmeldingsskjemaet. Vi har fått inn mange programposter til fristen 19. februar, og kapasiteten for arrangører som ikke har meldt inn program til Kulturytring Drammen, begynner å bli knapp. Derfor er det mulig å melde inn program frem til 5. mars.

Ønsker dere politisk deltakelse, må arrangementet meldes inn nå i mars, slik at politikerne skal få mulighet til å delta på flest mulig arrangement. Programpostene må ikke være ferdig utarbeidet.

Ved lik tematikk på innmeldte poster, vil førstemann til mølla gjelde som hovedregel.
Frist for å melde inn ferdige programposter er 15. april.

Om programflatene på Kulturytring Drammen

Kulturytring Drammen skal være Norges største og første arena for kulturpolitikk. Programmet består av et kulturpolitisk hovedprogram, et kunstnerisk program og et åpent faglig program.

Størstedelen av programmet på Kulturytring Drammen skal programmeres av kulturlivet selv. Hele 50 av 60 programposter er åpne, og vi inviterer kulturlivet til å selv sette agendaen.

Kulturytring Drammen har sitt hovedsete på Union Scene og Papirbredden i Drammen.  

Praktiske opplysninger

Prisene for å arrangere ligger på mellom kr. 4 000 – 12 000 eksklusiv mva. Prisnivået varierer med tanke på rom, publikumskapasitet og lengde på arrangementet, og vil avtales individuelt etter at arrangementet er meldt inn.

Gå til påmeldingsskjemaet her.

Hva dekker prisen?

Egnet rom/lokale
Teknisk pakke
Teknisk bistand til gjennomføringen
Informasjon om arrangementet i et helhetlig program

Om Kulturytring gjennomføres kun digitalt, vil kostnader knyttet til filming av arrangementet være inkludert i allerede avtalt pris. Ingen ekstra kostnader vil tilfalle.
Plassering og oppmerksomhet i et digitalt program bestemmes av prisnivået.

Prisen dekker faktiske kostnader rundt arrangementet, og gir ikke overskudd for prosjekteierne.
Invitasjonen er rettet mot aktører i det organiserte kulturlivet, og arrangørene må selv stå ansvarlig for honorarer til bidragsytere i programposten. Kulturytring Drammen ønsker at alle som ikke deltar på program i kraft av sin stilling, honoreres.
Norsk kulturforum, Drammen kommune og Viken fylkeskommune regnes som arrangører på linje med andre, og må benytte det åpne programmet under samme vilkår, for å fremme sin eventuelle agenda.

Alle skal kunne ytre seg om kunst- og kulturpolitikk på Kulturytring Drammen, og vi vil også legge til rette for kostnadsfrie ytringsarenaer. Ta kontakt om dere har spørsmål vedrørende dette!

Hvem kan arrangere?  

Alle kan arrangere programposter på Kulturytring Drammen! Kulturytring Drammen er en nasjonal arena, og vi ønsker arrangører fra hele landet velkommen: kulturorganisasjoner, kulturaktører, kulturinstitusjoner, statlige etater og direktorat, kompetansesentre, kommuner, fylkeskommuner, utdanningsinstitusjoner, media etc.  

Hva kan arrangeres? 

Kulturytring Drammen er en ytringsarena som skal legge til rette for ytringer fra et bredt spekter av stemmer i demokratiet vårt, og for ulike ytringsformer. Alle arrangement er velkomne til Kulturytring Drammen, så lenge det er en ytring om kunst og kultur som samfunnsområde. 

På Kulturytring Drammen ønsker vi at ytringer skal finne sted i form av samtaler, debatter, seminarer, foredrag, informasjonsmøter, nettverksmøter med mingel – og gjennom kunstneriske og kulturelle uttrykk, les mer om vår definisjon av kunst og kultur i ytringsplattformen.  

Ønsker dere å sette en kulturpolitisk sak på agendaen, eller ønsker dere å formidle ny kunnskap eller et prosjekt som fortjener ekstra oppmerksomhet? Arrangørene står fritt når det kommer til tematikk på forslåtte programposter. Vi ønsker oss en arena med et mangfold av ytringer. 

Vi forbeholder oss likevel retten til å vurdere arrangementene som meldes inn til det åpne programmet på bakgrunn av kvalitetshensyn. Arrangører må med troverdighet fremstå som profesjonelle når det kommer til tematikken som tas opp, og uttrykksformen som brukes.  Programpostene skal være basert på kunnskap og profesjonalitet. 

Vi forbeholder oss retten til å avslå arrangement som ikke bidrar til et mangfold av ytringer, f.eks. ved at flere aktører melder inn samme tematikk og diskusjonsområde.  I slike tilfeller kan vi oppfordre til samarbeid mellom aktørene.  
Alle arrangement må følge retningslinjene i vår ytringsplattform, som kan leses her.
 

Politisk deltakelse til arrangementet? 

Politikere fra flere partier kommer til Kulturytring Drammen for å delta i programmet. Vi som arrangører har avtalt med partiene at vi skal koordinere programprosessen gjennom vår påmeldingsportal. Dersom man ønsker politikere til å delta i arrangementet, føres dette opp i påmeldingsskjemaet. Vi sender så forespørselen videre til partiene, som selv bestemmer hva de deltar på. Etter dette setter vi arrangør i direkte kontakt med aktuelle politikere for direkte avtaler om program og praktiske hensyn. 

Deltakelse i øvrig program på Kulturytring

Som arrangør vil man få tilgang til arenaen for gjennomføringen av arrangementet, men dersom man ønsker å delta på øvrig program på arenaen, må man i tillegg betale deltakeravgift. Vi tilbyr redusert deltakeravgift til alle arrangører. Mer informasjon følger.

Meld deg på nyhetsbrev

Vær den første til å motta nyheter om arrangementer, nye initiativer, gode historier og programmet.