For program til Kulturytring:

Du kan både melde inn en idé/programskisse og ferdig program. Frist for å melde inn programskisser er 19. februar, meld gjerne inn programidéen, selv om den ikke er ferdigknadd. Da får vi en oversikt over tematikk og bredde i programmet.

Frist for å melde inn endelige programposter er 15. april 2021.

Skal du melde inn en skisse, trenger du ikke skrive utfyllende i alle feltene. Ønsker dere å lufte en idé? Kontakt oss på post@noku.no

Meld deg på nyhetsbrev

Vær den første til å motta nyheter om arrangementer, nye initiativer, gode historier og programmet.