Norges museumsforbund er interesseorganisasjonen for museumspolitisk arbeid og faglig utvikling. Formålet er å: 

  • arbeide for videreutvikling av museenes innsatsområder: fornying, forvaltning, forskning og formidling
  • være faglig møteplass for debatt, kompetanseheving og kunnskapsdeling, samarbeid mellom museene og relevante forsknings- og utdanningsmiljøer, nasjonalt og internasjonalt
  • bidra til å synliggjøre og styrke museenes samfunnsrolle
  • være pådriver og kunnskapsressurs i den offentlige debatten om museenes faglige og politiske interesser
Gå til nettside

Meld deg på nyhetsbrev

Vær den første til å motta nyheter om arrangementer, nye initiativer, gode historier og programmet.