Musikklivet består av mange aktører: Frivillige, offentlige, amatører og profesjonelle bidrar til at det skapes opplevelser i store og små lokalsamfunn over hele landet. Vi jobber for at flere skal få oppleve musikk og at de som utøver og fremfører musikk skal få muligheten til å utvikle seg.

Norsk musikkråd (NMR) og Musikkens studieforbund (MSF) springer ut av det brede, folkelige musikklivet. Vi mener det organiserte musikklivet er en forutsetning for et vitalt og fremtidsrettet musikkliv. Organisasjonslivet skaper medvirkning og deltakelse. Musikklivet bidrar til å fremme forståelse mellom mennesker som ellers ikke ville hatt kontakt.

Vi jobber med:

  • å fremme bedre rammebetingelser på vegne av medlemsorganisasjonene våre
  • å forvalte offentlige tilskudd til det frivillige musikklivet
  • å yte tjenester til medlemsorganisasjoner og musikklivet forøvrig
Gå til nettside

Meld deg på nyhetsbrev

Vær den første til å motta nyheter om arrangementer, nye initiativer, gode historier og programmet.