Norsk Oversetterforening (NO) ble stiftet 1. november 1948 og har om lag 350 medlemmer som til sammen oversetter fra ca. 50 språk. Foreningen har til formål å samle norske skjønnlitterære oversettere, arbeide for å høyne kvaliteten på norske oversettelser, ivareta medlemmenes faglige og økonomiske fellesinteresser, og så langt som mulig også bistå enkeltoversettere.

Foreningen legger stor vekt på å bringe skjønnlitterære oversettere sammen slik at de blant annet kan bli kjent med hverandre, oppleve sin tilhørighet i en faggruppe, gi og få faglige impulser og få styrket sin identitet som oversetter. Skjønnlitterære oversettere som ikke er medlemmer av foreningen, kan også få råd og bistand. I reglen inviteres ikke-medlemmer til kontaktmøter og seminarer.

Gå til nettside

Meld deg på nyhetsbrev

Vær den første til å motta nyheter om arrangementer, nye initiativer, gode historier og programmet.