Temaet for Spørretimen er «Makt, motstand, mangfold».

Mandag tar vi opp kunstens rolle, tirsdag utforskes hva som fungerer og ikke og onsdagen rettes blikket mot fremtidens kulturfelt og hvordan vi kan få til endring!

Kunsten har til alle tider utfordret sin samtid. I ettertid anerkjennes kunsten som en gang utfordret det bestående, som viktig del av vår felles historie, identitet og kultur. Det er et paradoks at kunsten i sin samtid befinner seg utenfor tidens vedtatte normer, mens i ettertid ofte blir oppfattet som representativ for sin tid.

Kunsten er i evig bevegelse, og retning, fart, bakgrunn og mål varierer med tidsånden, med politiske strømninger, og er i stadig utvikling. Hvilke krefter er det som trekker i hverandre, støter mot hverandre og river i hverandre? Hvordan utfordrer kunsten den bestående kulturen, og når tas kunsten opp i kulturen som helhet, blir til tradisjon i stedet for utfordrer?

Programrådet består av:

  • Bjørn Hatterud, forfatter og kurator.
  • Ellen Horn, skuespiller, tidligere teatersjef ved Riksteatret og Nationaltheatret. Tidligere kulturminister. Kunstnerisk leder for Peer Gynt AS på Gålå.
  • Stein Olav Henrichsen, direktør Munchmuseet.
  • Maria Utsi, nestleder Kulturrådet, tidligere direktør for Festspillene i Nord-Norge.
  • Louisa Olufsen Layne, postdoktor ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS) ved Universitetet i Oslo.

 

Gå til nettside

Meld deg på nyhetsbrev

Vær den første til å motta nyheter om arrangementer, nye initiativer, gode historier og programmet.