Det er satt av generøse arealer til fellesverksteder som kan benyttes fritt av leietagerne. Disse arealene vil romme verktøy, maskiner og annet utstyr. Fellesverkstedene utvikles i tråd med brukernes behov, og er tenkt finansiert ved økonomisk støtte fra eksterne samarbeidspartnere som Kulturrådet, Lychefondet, Sparebanken Øst mm.

SAF er Buskeruds klart største samling av kunstnere under ett tak. Det vil bli et naturlig fokuspunkt for produksjon, faglig utvikling, seminarer, work-shops og publikumsrettet aktivitet.

Gå til nettside

Meld deg på nyhetsbrev

Vær den første til å motta nyheter om arrangementer, nye initiativer, gode historier og programmet.