Politikere fra en rekke partier besøkte Kulturytring Drammen for å delta i samtaler, debatter, diskusjon, og ikke minst, dialog!

Disse politikerne var til stede enten en eller alle dagene i Drammen i 2021!

Politikere på Stortings- og departementsnivå

Abid Q. Raja (V), Kultur- og likestillingsminister
Anette Trettebergstuen (AP), medlem Familie- og kulturkomiteen, Stortinget
Emma Lind (V), statssekretær Kulturdepartementet
Freddy André Øvstegård (SV), medlem Familie- og kulturkomiteen, Stortinget
Guri Melby (V), Kunnskaps- og integreringsminister
Himanshu Gulati, (FrP), medlem Familie- og kulturkomiteen, Stortinget
Kari Elisabeth Kaski (SV), medlem Finanskomiteen, Stortinget
Kristin Ørmen Johnsen (H), leder Familie- og kulturkomiteen, Stortinget
Marianne Haukland (H) medlem Familie- og kulturkomiteen, Stortinget
Marian Hussein (SV), vararepresentant, Stortinget
Silje Hjemdal (FrP), medlem Familie- og kulturkomiteen, Stortinget
Tage Pettersen (H), medlem Familie- og kulturkomiteen, Stortinget
Trond Giske (AP), medlem Familie- og kulturkomiteen, Stortinget
Åslaug Sem-Jacobsen (SP), medlem Familie- og kulturkomiteen, Stortinget

Politikere på kommune- og fylkesnivå

Carl Emil Vogt (MDG), 1. vararepresentant Drammen kommunestyre (MDG)
Cecilie Agnalt (AP), leder, komité for kultur, Viken fylkeskommune
Charlotte Spurkeland (H) stortingskandidat, Hordaland Høgre
Erling Sande (SP) 1. stortingskandidat Sogn og Fjordane Senterparti
Geir Kjell Andersland (V), nestleiar hovudutval kultur, idrett og integrering, Vestland fylkesommune
Herman Ekle Lund (V), representant Drammen kommunestyre
Hans Petter De Fine (Rødt), Fylkestingsrepresentant, Viken og gruppeleder for Viken Rødt
Katrine Nødtvedt (MDG), byråd for kultur, mangfold og likestilling, Bergen kommune
Linn-Elise Øhn Mehlen (Rødt). 1. kandidat Buskerud Rødt
Mads Hilden (AP), leder hovedutvalget for Kultur, idrett og frivillighet i Drammen kommune
Maja Foss Five (AP), Leder i hovedutvalg for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett, Vestfold og Telemark fylkeskommune
Margit Fausko (MDG), Miljøpartiet de Grønne Buskerud
Monica Myrvold Berg (AP), ordfører, Drammen kommune
Odd Harald Hovland (AP) 2. stortingskandidat, Hordaland Arbeidarparti
Stian Davies (AP), leiar hovudutval kultur, idrett og integrering, Vestland fylkesommune
Timo Nicolaisen (V) ungdomskandidat Viken Venstre til Stortingsvalget, Drammen
Tobias Langås Handeland (Rødt), fylkestingsrepresentant, Viken fylkeskommune
Tonje Kristensen, fylkesbyråd kultur og mangfold, Viken fylkeskommune

Oversikten blir oppdatert fortløpende.


Meld deg på nyhetsbrev

Vær den første til å motta nyheter om arrangementer, nye initiativer, gode historier og programmet.