Kulturytring Drammen har utarbeidet følgende gjennomføringsplan for å sikre god smittevernhåndtering.
Vi vurderer det som trygt å gjennomføre arrangementet, og er i tett dialog med kommunen om dette. Vi har ressurser til å gjennomfør gode smittevernstiltak.

Samarbeidspartnere

Kulturytring Drammen arrangeres i samarbeid med Drammen kommune og Viken fylkeskommune. Selve festivalen finner sted fordelt på fire scener på Union scene, Hovedscenen på Drammens teater, Biblioteket i Drammen og en utescene som fasiliteres av Byen vår Drammen. Selve arrangementet skal filmes av Godt sagt, og vises gjennom en felles plattform for arrangementet gjennom Tappin.

Vi har i vår avtale med alle våre eksterne partnere Drammens Scener, Byen vår Drammen og Godt Sagt avtalt at de tar ansvar for smittevern i samarbeid med oss og i henhold til gjeldende smittevernsregler.

Partnerne setter opp egne planer for smittevern for gjennomføring. Den følgende planen beskriver hva vi har avtalt med våre samarbeidspartnere.

Gjennomføring av arrangementer

Vi følger gjeldende retningslinjer fra Drammen kommune når det kommer til arrangement.

Maks deltakergrense ved arrangement er 200 publikummere.

Vi tilrettelegger for arrangement for:

  • Multisal 1: 25 plasser
  • Multisal 2: 25 plasser
  • Bakgården: 50 plasser
  • Hovedscenen: 100 plasser
  • Biblioteket: 25 plasser
  • Vannspeilet: 200 plasser

På alle scenene legges det opp til gode løsninger for publikumsflyt, slik at det ikke oppstår klynger og folkemengder.

Rommene vil bli vasket mellom alle arrangement, og alle rom vil ha faste, tilviste plasser for publikum og deltakere, med minst 1 meter avstand.

Alle mikrofoner og teknisk utstyr vil bli vasket mellom arrangementene.

Scenen blir tilrettelagt for gjennomføring slik at alle bidragsytere holder minst 1 meters avstand.

Når arrangementet er ferdig, vil alle i rommet bli bedt om å forlate rommet og geleidet ut i ryddige former for nedvask av rom til neste arrangement.

Det vil være godt merket og skiltet for kø inn til arrangementet, hvor man kan holde 1 meter avstand.

Alle arrangement vil bli bemannet med vakter som veileder og viser publikum til plassene og sikrer smittevernfaglig forsvarlig gjennomføring.

Ferdsel mellom arrangementene

Vi anbefaler munnbind når man beveger seg fysisk på arenaen. Munnbindet kan tas av når man setter seg ned. Det vil være tilgjengelig desinfeksjonssprit ved inngangsområdet, ved toaletter og ved Centralen og ved inngangen til arrangementene.  På vei inn og på vei ut av et arrangement vil ha mulighet for å desinfisere hender.

For å unngå trengsel på steder der det kan oppstå kø, eller at deltakere samles i klynger, sørger vi for god oppmerking med skilt og teip på gulvet og vakter som bistår publikum i å holde avstand.

Publikumsregistrering

Alle som deltar på Kulturytring blir registrert i vår digitale plattform med telefon og e-post. Publikum blir registrert med en individuell qrl-kode ved inngangen til alle arrangement, og qrl-koden snakker direkte med den digitale plattformen. Vi vil derfor ha kontroll over hvor publikum har vært og er til enhver tid.

Servering

Union Scene vil åpne Centralen for servering av drikke og mat. Alle som ønsker å spise og drikke på Centralen, må sitte ned ved bord, og foretar bestillinger via Centralens bestillingsapp. All servering skjer ved bordene. Alle bord vil bli rengjort mellom kundene. Skjenking vil bare skje ved bordservering, og vil opphøre klokken 24.00.

Har du symptomer, må du bli hjemme

Har du symptomer på Covid-19, eller andre forkjølelsessymptomer, må du holde deg hjemme.
Reiser du fra en annen kommune som har en økende tendens i smitte, må du følge gjeldende aktuelle regler for utreise.

  • Vask hender
  • Bruk munnbind
  • Hold avstand

Vi informerer om kritiske hendelser via skjermer, den digitale strømmen, og gjennom sms.

Meld deg på nyhetsbrev

Vær den første til å motta nyheter om arrangementer, nye initiativer, gode historier og programmet.