Fra 21.-23. juni gikk det aller første Kulturytring Drammen av stabelen. Tre dager fylt med debatter, kunstytringer, samtaler, møter, både i Drammen og over skjerm. Det har vært debatt, diskusjon, men ikke minst har det vært dialog på tvers av interesseområder, på tvers av sektorer og på tvers av organisasjoner.

Gjennom tre dager fylte vi Drammen med over 80 arrangementer, fra 54 arrangører fordelt på 6 scener i tillegg til alt kunstnerisk program gjennom Opplev Drammen og DEMO!

Vi ønsker å rette en spesiell takk til Drammen kommune, Viken fylkeskommune, Tappin AS og Godt sagt for gjennomføringen, og ser allerede frem til neste gang Kulturytring Drammen skal løfte kunst- og kultursektoren som politikkområde.

Takk for nå, og på gjensyn!

Foto: Fra Norsk bibliotekforenings arrangement Kulturpolitikken – ødelagt av New Public Management?

Meld deg på nyhetsbrev

Vær den første til å motta nyheter om arrangementer, nye initiativer, gode historier og programmet.