Kulturytring er landet første nasjonale arena for kunst- og kulturpolitikk, og arrangeres 19. til 21. juni 2023. Kulturytring er Arendalsuka for kulturlivet. Norsk kulturforum står bak Kulturytring, som gjennomføres i tett samarbeid med Drammen kommune og Viken fylkeskommune.

Til Kulturytring kommer et samlet norsk kunst- og kulturliv, politikere, beslutningstakere og andre relevante organisasjoner og aktører, for å sammen synliggjøre kunsten og kulturens rolle i samfunnet og samfunnsutviklingen.

Kjerneinfo:

 • 100 programposter
 • Kapasitet på 3000 personer per dag
 • Et nasjonalt kulturliv møtes
 • Politikere, kulturfeltet og publikum samlet

Kulturytring Drammen skal være:

 • En kunnskapsarena
 • En debattarena
 • Et sted der alle kan oppleve kunst og kultur – både tilreisende fra hele landet, og fra regionen

Finansielle samarbeidspartnere på Kulturytring:

 • Får profilering i program
 • Får profilering på nettflater, sosiale medier og relevant annonsering
 • Møter et nasjonalt, samfunnsengasjert publikum fra hele landet
 • Viser engasjement i demokratibygging og offentlig ordskifte om ytringsfrihet og kunst og kultur som ytringer.

På Kulturytring:

 • Står kunst og kultur i sentrum
 • Får barn og unge en arena for å påvirke gode, bærekraftige lokalsamfunn med et bredt kulturtilbud
 • Løftes kunst og kultur som politikkområde med bakgrunn i kunnskapsbasert og åpen debatt

Hvorfor er Kulturytring viktig?

Norsk kulturforum er en kompetanseorganisasjon som jobber for å synliggjøre kunsten og kulturens rolle i samfunnet. Norsk kulturforum skal styrke den faglige kompetansen om feltet, og fremme kunst og kulturliv som vesentlige bidragsytere til samfunnsutvikling og menneskers livskvalitet. Kunst- og kulturfeltet er bærebjelker i et bærekraftig samfunn. Kunst- og kultursektoren bygger ikke på forbruk og vekst, men på opplevelser, engasjement og felleskap.
Kulturytring synliggjør dette.

Vi håper dere vil være med på å løfte den første nasjonale arenaen for kunst- og kulturpolitikk i Norge.

Meld deg på nyhetsbrev

Vær den første til å motta nyheter om arrangementer, nye initiativer, gode historier og programmet.