Gå ikke alene – sammen lager vi kart og kompass!

  • tirsdag 22. juni
  • 09:00 – 10:30
  • Multisal 2
Se opptak

Arrangør:

Nettverket Scenefolk og forskningsprosjektet Cit-egration vil diskutere hvordan vi kan sikre mangfold og inkludering i teatret for barn og unge. Sammen vil vi lage et kompass som vi kan navigere etter i dette arbeidet: Teatervettreglene!

I Barne- og ungdomskulturmeldingen understrekes viktigheten av relevans og representasjon: Barn og unge skal kjenne seg igjen i kunsten! Det samme målet uttrykkes i kulturmeldingen Kulturens kraft: Regjeringen vil “auke representasjonen i alle ledd og sikre ei meir mangfaldig rekruttering til kunst- og kulturrelaterte yrke”. I festtalene skryter vi av at kunst- og kulturlivet bidrar til gode møteplasser og speiler menneskene i samfunnet. Men det er langt igjen for at at vi kan si at vi er i mål med å skape inkluderende prosesser og gjøre teatret tilgjengelig på tvers av, fysiske, kulturelle, geografiske, sosiale og økonomiske skillelinjer.

Medvirkende:

Betine Fiskaa Johannessen
Hanne Brincker
Marit Aure
Tomas Lopez
Magnus Sørvig
Frøydis Rui-Rahman
Herman Bernhoft

Foto: Kai Findahl. Teater i fjellregionen

Nettverket SceneFolk

Nettverket SceneFolk er et nettverk av organisasjoner som arbeider for og med det frivillige scenekunstfeltet etter initiativ fra Teater i Fjellregionen, friteatret Landstryker og HATS.

Les mer

Cit-egration Sustainable diverse cities

Cit-egration Sustainable diverse cities: Innovation in Integration forsker på hva som skal til for at møter mellom mennesker oppstår og hva som skal til for å utvikle rettferdige byer der alle kan delta.

Les mer

Meld deg på nyhetsbrev

Vær den første til å motta nyheter om arrangementer, nye initiativer, gode historier og programmet.