Museumsmelding for en ny tid?

  • onsdag 23. juni
  • 15:05 – 16:35
  • Bakgården
Se opptak

Arrangeres av:

Arrangør:
Norges museumsforbund
Rett før påske la kulturminister Abid Q. Raja frem den nye museumsmeldingen «Musea i samfunnet. Tillit, ting og tid.» I denne legges det vekt på at museene er demokratiske bærebjelker og en del av den avgjørende infrastrukturen for demokratiutøvelse og ytringsfrihet. Museene er kunnskapsproduserende institusjoner som bidrar til kompetanse og kunnskap gjennom hele livet.

Museumspolitikken som meisles ut skal derfor legge grunnlaget for en del av vår felles dannelse og forståelse av oss selv historisk, i nåtid og i fremtid. Den skal bidra til å legge til rette for den store dype samtalen og trekke opp regjeringens ambisjonsnivå for «samfunnsutviklinga i stort». Det er store og gode ambisjoner for en museumsmelding for tiåret som kommer.Meldingen rommer også mange gode satsinger for ulike sentrale arbeidsområder i museumssektoren. Det avgjørende blir hvordan signalene og strategiene skal løftes inn i praktisk politikk gjennom kommende budsjetter og, ikke minst, bli en realitet og ikke strande som gode intensjoner og fagre løfter. I denne programposten vil vi diskutere hvordan dette kan skje og hvor raskt man kan regne med resultater. OG: om dette er en museumsmelding for en ny tid.
Medvirkende:

Emna Lind (V), statssekretær Kulturdepartementet
Kristin Ørmen Johnsen (H), leder Familie- og kulturkomiteen, Stortinget
Trond Giske (AP) Familie- og kulturkomiteen, Stortinget
Åslaug Sem-Jacobsen (SP), Familie- og kulturkomiteen, Stortinget
Freddy André Øvstegård (SV), Familie- og kulturkomiteen, Stortinget
Himanshu Gulati (FrP), Familie- og kulturkomiteen, Stortinget

Cecilie Øien, debattleder

Foto: Nora Kirkholt Nerstad

 

Norges museumsforbund

Norges museumsforbund er interesseorganisasjonen for museumspolitisk arbeid og faglig utvikling.

Les mer

Meld deg på nyhetsbrev

Vær den første til å motta nyheter om arrangementer, nye initiativer, gode historier og programmet.