Spørretimen: Samisk kunst – en evig parentes i den norske kunsthistorien?

  • onsdag 23. juni
  • 09:00 – 10:00
  • Multisal 2

Arrangeres av:

  • Programråd, Kulturytring Drammen

Kulturytring spørretime er inspirert av Stortingets spørretime der stortingsrepresentanter kan stille spørsmål til Statsrådene. I Kulturytrings spørretime er det omvendt! Vi stiller spørsmål om dagsaktuelle temaer til kulturlivet, i en bred søken etter svar. Programrådet har invitert respondenter, personer som ikke nødvendigvis er de mest fremtredende i samfunnsdebatten, til spørsmålene.

Publikum står også fritt til å besvare spørsmålene i Spørretimen, ved å bruke skjemaet under hver programpost. Vi samler alle svarene i en egen fanzine.

Temaet for Spørretimen er «Makt, motstand, mangfold». Mandag tar vi opp kunstens rolle, tirsdag utforskes hva som fungerer og ikke og onsdagen rettes blikket mot fremtidens kulturfelt og hvordan vi kan få til endring!

 «Den norske stat er etablert på territoriet til to folk – nordmenn og samer», sa Kongen i 1997 under åpningen av Sametinget. Men det samiske kunstfeltet har gjennom historien blitt behandlet som irrelevant eller eksotisk, og i liten grad innlemmet i den norske kunstdiskursen. De siste årene har imidlertid samisk kunst på nytt blitt aktualisert på de nasjonale arenaene, først etter at kunstnere som Joar Nango og MaretAnne Sara fikk bred internasjonal anerkjennelse og suksess. Sametinget har siden 1989 hatt ansvar for å fremme og finansiere det samiske kunstfeltet. Norske institusjoner har ikke tatt i den samiske kunsten, og kulturministrene har heller ikke hatt det samiske kunstfeltets behov og posisjon på agendaen. Infrastrukturen er generelt sett dårlig og ikke prioritert. Det som kunne vært en stolthet og et kunstnerisk fortrinn for det norske kunstfeltet, er knapt å regne som en parentes i den norske kunsthistorien. Internasjonalt raser debatten om dekolonisering av kulturinstitusjonene og kunstutdanningene, debatten om norsk forvaltning av det samiske kunstfeltet er taus. Det er på tide å se på vilkårene for den samiske kunsten og hvilken rolle feltet har i den norske kunsthistorien.

Hvilket ansvar har nasjonale kunstinstitusjoner for å fremme samisk kunst, og hvordan kan de bidra til å løfte feltets posisjon? Hvilken plass kan og skal samisk kunst ha i nasjonal kunstkanon i tiden fremover, og hvilket ansvar hviler på institusjoner, departement og forvaltning.

Maria Utsi introduserer.

Medvirkende:
Anne May Olli, direktør RiddoDuottarMuseat
Tone Hansen, Direktør Henie Onstad Kunstsenter
Henrik Olsen, rådsmedlem Sámediggi

Spørretimen er kuratert av:
Bjørn Hatterud, Stein Olav Henrichsen, Ellen Horn, Louisa Olufson Layne og Maria Utsi.

Foto: Kunstverk Anders Sunna / Mads Suhr Pettersen

Programråd, Kulturytring Drammen

Programrådet på Kulturytring Drammen består av: Bjørn Hatterud, forfatter og kurator. Ellen Horn, skuespiller, tidligere teatersjef ved Riksteatret og Nationaltheatret. Tidligere kulturminister. Kunstnerisk leder for Peer Gynt AS på Gålå. Stein Olav Henrichsen, direktør Munchmuseet. Maria Utsi, nestleder Kulturrådet, tidligere direktør for Festspillene i Nord-Norge. Louisa Olufsen Layne, postdoktor ved Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk (ILOS) ved Universitetet i Oslo.

Les mer

Meld deg på nyhetsbrev

Vær den første til å motta nyheter om arrangementer, nye initiativer, gode historier og programmet.