Verdien av musikk

  • tirsdag 22. juni
  • 11:15 – 12:15
  • Multisal 2
Se opptak

Arrangeres av:

Arrangør:
Norsk musikkråd

Å utøve og oppleve musikk har stor verdi for den enkelte, men kan det også være nyttig for samfunnet, målt i kroner og øre?

De siste årene har musikkens effekter på læringsevne og helse blitt et mer omfattende forskningsfelt. Det er etter hvert godt dokumentert at deltagelse i musikk hindrer ensomhet og skaper sosialt felleskap, identitet og tilhørighet. Forskningen viser også at musikk og deltagelse i musikk styrker kognitive ferdigheter, som igjen kan bidra til kreativitet og økt læringsevne innen språk og leseferdigheter. For den enkelte gir dette rikere, bedre liv, men samfunnet nyter også godt av bedre mental helse og sterkere læringsevne hos den enkelte. Velferdseffekter for den enkelte kan gi store gevinster for samfunnet.

Vista Analyse har på oppdrag for Norsk musikkråd beregnet samfunnsnytten av musikk basert på de helsemessige, dokumenterte sammenhengene mellom musikk og helse. På arrangementet vil sentrale forskningsfunn presenteres og diskuteres: Hvordan benytte musikkens verdi optimalt i samfunnet? Hvordan kan vi tilrettelegge for at musikk ikke bare handler om fritid, hygge og felleskap, men blir et grunnleggende element i hvordan vi styrker kognitive ferdigheter, læringsevne og folkehelse?

Medvirkende:

Bjørgulv Vinje Borgundvaag (styreleder Norsk musikkråd)
Even Ruud (professor emeritus, UiO og Norges Musikkhøgskole)
Haakon Riekeles (Vista Analyse)

Håkon Haugsbø (ordstyrer

 

Norsk musikkråd

Norsk musikkråd er en paraplyorganisasjon med 35 musikkorganisasjoner som medlemmer, som igjen rpresenterer over 250 000 medlemskap og 6500 musikklag som kor, korps, band, orkestre og konsertarrangører.

Les mer

Meld deg på nyhetsbrev

Vær den første til å motta nyheter om arrangementer, nye initiativer, gode historier og programmet.